מתי ידועים בציבור יכולים לרשת את בן זוגם-מדריך מלא צעד אחר צעד | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

ידועה בציבור יכולה לרשת את בן זוגה?  אחת  השאלות שנשאלתי פעמים רבות היא מתי ידועה בציבור יורשת את בן זוגה וגם הפוך מתי ידוע בציבור יורש את זוגתו?

עו

האם ידועים בציבור יורשים את בני זוגם? -המדריך היחיד שתצטרכו לקרוא ללא עורך דין.

חוק הירושה סעיף 55 קובע בצורה מאוד ברורה ופשוטה האם ידועה בציבור יורשת את בן זוגה.

הסעיף קובע ארבעה תנאים מהותיים שבהתקיים כולם זכאית אישה לא נשואה לרשת את בן זוגה (וההפך):

א.        הצדדים חיו חיי משפחה.

ב.        הצדדים קיימו משק בית משותף.

ג.         בשעת הפטירה אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר.

ד.        אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת בצוואה של המוריש.

ידועה בציבור ירושה מה אומרים סעיפי החוק?

"55.מעין צוואה איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו  שואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".  

ירושה בציבור זכויות בירושה
ידועה  בציבור זכויות בירושה עו"ד רחל שחר

מתי ידועים בציבור ירשו את בני זוגם? מה הקריטריונים בפסיקה הישראלית?

השופט גייפמן בתע' 7690/99(ת"א) טרבס נ' יוגב-גורן, אתר נבו, מאפיין את התנאים הללו כדלקמן:

"חמשה מאפיינים עיקריים מביאים בישראל את בת-הזוג תחת כנפי "ידועה בציבור" לצורך ירושה:

א.        ההיבט האינטימי – יחסי אישות בין בני הזוג. היבט זה נכלל בפרמטר הראשון של "חיי משפחה"

ב.    ההיבט האמוציונלי – שהשניים רואים עצמם כבני-זוג, להבדיל מהשאלה כיצד הקשר ביניהם נראה כלפי חוץ. גם מאפיין זה נכלל בפרמטר הראשון של "חיי משפחה"

ג.         ההיבט הכלכלי – משק בית משותף.

ד.         כוונת קביעות – כוונה לקשירת קשר קבע.

             ה.        היבט הכשירות – בני הזוג אינם נשואים לאחר.

 במדינות בהן קיימת דרישה לתקופה מינימלית של חיי משפחה, התקופה אינה אלא אינדקציה לכוונת הקביעות. בישראל את כוונת הקביעות ניתן להסיק ללא קביעת תקופת זמן נדרשת לחיים משותפים.

 האם יש תנאים נוספים לירושת ידועה בציבור?

תנאי נוסף לקביעת ירושה של ידועה בציבור בפסקי הדין היא שהתנאים האמורים יתקיימו עד ליום פטירתו של המוריש, או בסמוך לפטירתו, ממש עד פטירתו ואין די בקשר שהיה בעבר, גם אם הסתיים ימים ספורים טרם הפטירה.

מדוע יש צורך בעורך דין ידועים בציבור?

הצורך בעורך דין ידועים בציבור הוא ברור מאוד במקרה הזה שכן רק עורך דין אשר מתמחה בנושא של ידועים בציבור יכול להבין את הרלבנטיות של כל עובדה בחיי בני הזוג. מה שיכול להיראות לכם לא מעניין ולא רלבנטי יכול להיות בעיני עורך דין מקצועי כרלבנטי מאוד לעניין המדובר.

צריכים ליווי וייעוץ מעורך דין ידועים בציבור?

✔️ למעלה מתשעים אחוזי הצלחה ותקדימים רק על שמנו ✔️  מעניקים שירות עד לסיום ההליך תוך ליווי יד ביד  ✔️ייעוץ בכל היבטי ידועים בציבור לרבות סטאטוס על ידי  עו"ד לענייני משפחה רחל שחר הנחשבת לאוטוריטה בתחום. ✔️אצלנו אין אנשי מכירות רק אנשי מקצוע לעילא ולעילא לאורך כל הדרך איתך ייעוץ בדיני משפחה על ידי עו"ד לידועים בציבור במשפחה רחל שחר הנחשבת לברת סמכא בתחום אמינות ✔️ זמינות ✔️שירותיות✔️

✔️והכי חשוב שירות מקצועי ואמין מובטח

 ✔️חייגו 03-7949755

מה עוד חשוב לדעת על ירושת ידועה בציבור?

כל התנאים שדיברנו עליהם הם קריטיים וחשובים וייבחנו על פי קריטריונים סובייקטיביים, דהיינו כיצד ראו בני הזוג, האיש והאישה, את מערכת היחסים שביניהם. כל מקרה נבחן בהתאם לנסיבות, מתוך ראיה כוללת של העובדות וסקירת היחסים על פי מרכיבים שונים ומאפיינים המתקיימים בהם. כך למשל בעזבון המנוח ש. שפ. ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי, [פורסם בנבו] תק-מש 2004(4) 441, 443 נקבע: "הגם שניתן לראות בפסיקה מגמה של הקלה וגמישות בדרישות הסף להוכחת קיומם של שני יסודות אלה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו וביהמ"ש ינקוט במגמת הקלה זו, רק כאשר מכלול הנסיבות העובדתיים של המקרה מצדיקות זאת ורק כאשר מכלול הראיות מאפשר לשופט היושב בדין להסיק את קיומה של אותה מערכת יחסים קרובה והדוקה כשל בעל ואשה"

ובהמשך:

"בשל המשקל הרב שניתן בפסיקה לתפיסה הסובייקטיבית של יחסי בני הזוג בינם לבין עצמם, לעומת מה שמשתקף כלפי חוץ בעיני הבריות, ניתן להסתייע מבחינה ראייתית בעדותם של בני הזוג – כששניהם בחיים – בכל הנוגע לתפיסתם את מערכת היחסים ביניהם ובמקרה של מות אחד מהם בעדותו של בן הזוג הנותר בחיים. עם זאת "… בתביעה נגד עזבון כשבן הזוג השני איננו עוד בחיים יש לנהוג זהירות מרובה בעדותו של הנשאר בחיים ולדרוש סיוע בלתי תלוי וללא דופי התומך בגירסתו"

מי צריך להוכיח ירושה של ידועים בציבור?

תשומת ליבכם לעניין חשוב שעולה כל הזמן בנושא של ירושה של ידועים בציבור והיא השאלה מי צריך להוכיח ירושה של ידועים בציבור?

הפסיקה קובעת שנטל ההוכחה הוא על מי שהוא טוען שהוא הידוע בציבור.

אם הידוע בציבור נפטר אזי הפסיקה קובעת  יש לנקוט משנה זהירות כאשר בן הזוג השני אינו בחיים ולא ניתן לשמוע את גרסתו. אם המנוח לא מותיר אחריו צוואה אז מטבע הדברים קשה יותר להוכיח שהיו ידועים בציבור ויש לבחון על פי פרמטרים שונים כי הוא והמנוחה קיימו חיי משפחה ומשק בית משותף.

לקריאת מידע נוסף בנושא ידועים בציבור הקישו ממש כאן

ידועה בציבור ירושה-פסקי דין

אחד הדברים שבית המשפט מסתכל עליהם בבואו לקבוע נושא של ידועים בציבור הוא לבדוק האם בן הזוג התגורר עם בן הזוג השני וסעד אותו וסייע בטיפול בו כך היה בעניינה של מנוחה שנפטרה

מסרטן-אחד הדברים שבדקו היה מי הביא אותה לאשפוז

"ש. הוא שמר עליה

ת. בבית חולים שהיתה חולה.(פ' עמ' 24).

ובהמשך:

"ש. מי טפל ב—- שהיתה ברוטשילד

ת. —- הוא בא בלילה ולא נתן לי לישון שם בלילה ואני הלכתי ושאלתי אותה הוא היה הולך הביתה ונשאר אחרי זה , והיה לה רע והרבה דברים סיפרה אך הוא בבית חולים הוא טיפל אך בבית כלום."(פ' עמ' 25).

מר ד.מ. נחקר בעניין זה :

"ש. כשקבלו אותה באשפוז ברמב"ם ביום 20.7 כשהבאתה אותה להקרנות, אתה הייתה שם כשהעו"ס רשמה את הפרטים שלה?

ת. אני לא זוכר אם היתה העו"ס

ש. המנוחה מילאה את הפרטים

ת. אני לא זוכר. אני לא ראיתי את המסמך הזה.

לשאלת בית המשפט

ש. מי הביא אותה לבי"ח

ת. אני

ש. מי היה איתך

ת. אף אחד.

ש. מי מסר את הפרטים לבי"ח

ת. אני. לאחר , נדמה לי כשלוש שעות הגיע —– לבי"ח

ש. ואז הוא מסר את הפרטים

ת. אני לא יודע

ש. מי מסר את מס' הטלפון שלך לבי"ח

ת. יכול להיות אני, אני לא זוכר". (פ' עמ' 93)

בטופס האנמנזה הסיעודית מיום 3.7.08 (לאחר ניתוח בע"ש) נרשם בפרק ההפניה: "הגיעה עם בן זוג" נרשמו טלפונים של המנוחה ושל —- (הגם שנרשם בטעות —–). במקום המיועד לשאלה מתן מידע נרשם:" רק לבן זוג בן" . בטופס הנחיות סיעודיות בשחרור מיום 3.7.08 נרשם מעורבות משפחה: " כן, המידע ניתן לבעלה –בן זוג".

למותר לציין , שמסמכים אלו נערכו בנוכחות המנוחה שכן הם כוללים מידע הכרוך בבדיקת המנוחה ובתשאולה .

 המסמכים הרפואיים הינם בגדר רשומות רפואיות ולא נטענה או הובאה כל ראיה לסתור את אמיתות תוכנם בהתאם לפקודת הראיות, אציין, כי המסמכים הרפואיים הוגשו בהסכמת הצדדים וככאלה הם מהווים ראיה לאמיתות תוכנם.

יש לנו עוד כתבות מעניינות בשבילך אם מעניין אתכם לקרוא על תהליך רישום בני זוג כידועים בציבור ללא עורך דין הקישו ממש על הטקסט ותוכלו לקבל מדריך מצויין.

אם מעניין אתכם לקבל  טפסים בנושא עורך דין ידועים בציבור  וגם ידועים בציבור קבלת קצבת שארים

 

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.