עורך דין ירושה מומלץ | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

נושא הירושות והצוואות הוא נושא רגיש מאין כמותו. סכומי הכסף המעורבים, מתחים משפחתיים וכמובן האובדן הקשה מנשוא עלולים להוביל להשלכות אישיות ומשפחתיות קשות.

 מחלוקות סביב ירושה עלולות להסלים בזריזות, להרוס קשרים משפחתיים ואף להגיע לבית המשפט. חשוב במיוחד לפנות אל עורך דין ירושה מומלץ בשלב מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח שתהליך הירושה יתבצע כראוי ושכל בן משפחה יזכה במה שמגיע לו.

עו

תחום העיסוק המשמעותי הראשון של עורך דין ירושה הינו צוואות. אז מהי צוואה?

חוק הירושה התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה) מכיר בארבע דרכים להכנת צוואה תקפה –

 • צוואה בכתב ידצוואה בכתב יד היא צוואה שנכתבה כולה ביד המצווה, חתומה על ידו וכוללת את תאריך חתימתה. צוואות בכתב הן הצוואות הנפוצות ביותר, ובדרך כלל הן מעידות על כוונתו של הנפטר בצורה המהימנה ביותר. ואולם, בפני בית המשפט הובאו מקרים בהם טען אחד הצדדים שצוואה בכתב זויפו או נכתבה תחת כפייה.
 • צוואה בפני עדים – צוואה בפני עדים דומה בבסיסה לצוואה בכתב יד – גם היא צריכה להיות כתובה ולכלול את חתימתו של המצווה ואת תאריך חתימתה. ואולם, בניגוד לצוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, כשמה, נערכת במעמד שני עדים, שצריכים לאשר בחתימתם שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואה.
 • צוואה אשר נערכת בפני רשות ציבורית – בהתאם לחוק הירושה, רשאי כל אדם לערוך צוואה בפני רשם הירושה, בפני בית דין דתי או בפני בית המשפט לענייני משפחה. על מנת לערוך צוואה בפני רשות ציבורית, על המצווה להגיש אותה בכתב לשופט או להקריא אותה לפרוטוקול הדיון. לאחר שתימסר הצוואה לרשות, יאשר השופט שהיא נערכה בפניו כדין, ואישור זה יהווה ראיה במקרים של סכסוכים עתידיים.
 • צוואה בעל פה – המדובר בסוג הצוואות המורכב ביותר, שסביבו נסובות מרבית המחלוקות בתחום דיני הירושה. סכסוכים בנוגע לצוואות שנערכו בעל פה הם למעשה סכסוכים של "מילה כנגד מילה", מפני שאין כל תיעוד לצוואה, פרט לעדות היורשים. בשל קשיים אלה, נקבעו בחוק הירושה תנאים נוקשים, שרק בהתקיימם תוכר צוואה בעל פה כצוואה תקפה –
 • על הצוואה להיערך בפני שני עדים.
 • על העדים לתעד את הוראותיו של המצווה בזמן אמת בזיכרון דברים.
 • על העדים לפנות מוקדם ככל הניתן לאחר מתן הצוואה לרשם הירושה כדי להפקיד את הצוואה.
 • על המצווה לראות את עצמו גוסס, בנסיבות המצדיקות זאת.
 • במידה  והמצווה לא נפטר בחלוף חודש ממתן הצוואה, הרי שהיא תבוטל ללא כל התראה.

צפו בעו"ד רחל שחר מסבירה על כתיבת צוואה בכתב יד

מהי ירושה על פי דין? מתי צריך עורך דין?

במקרים שבהם הנפטר לא הותיר אחריו כל צוואה, תחולק הירושה בהתאם למנגנון שנקבע בחוק הירושה שנקרא "ירושה על פי דין". מנגנון זה קובע באיזה אופן יחולק רכוש הנפטר, בהתאם לקרבתו המשפחתית ליורשים.

ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה היא חלוקת רכוש הנפטר לשני חלקים שווים, כאשר מחציתו מוענק לבן או בת הזוג של הנפטר, והמחצית השנייה מתחלקת שווה בשווה בין ילדים. לאחר מכן מוסדר היחס להורי הנפטר, אחיו וכן הלאה.

כמובן שבמידה שנערכה צוואה תקפה, רכושו של הנפטר יתחלק בהתאם להוראותיה של הצוואה, אשר מעידות על כוונת הנפטר ועל רצונו.

מדוע חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה כאשר עורכים צוואה?

ניסוח הצוואה הוא הצעד המשמעותי ביותר בתכנון עיזבון, שמטרתו להבטיח שהזכויות והרכוש שלכם לא ימצאו את דרכם לגורמים בלתי רצויים. בנוסף, צוואה שתוכננה באופן נכון תסייע להבטחת ביטחונם הכלכלי של בני משפחתכם ולמניעת סכסוכים משפחתיים.

כפי שציינו לעיל, בהתאם לחוק הירושה, צוואה צריכה להיערך באופן מסוים על מנת שתיחשב תקפה. עורך דין הבקיא בתחום הירושה יסייע לכם לנסח צוואה ברורה ומפורטת שתבטיח את קיומה כלשונה בבוא העת.

לא זו אף זו, בחוק הירושה, אשר נחקק לפני למעלה מיובל, קבועה הנוסחה ה"קלאסית" לתא משפחתי, הכוללת בן ובת זוג נשואים ואת ילדיהם.

בעשורים האחרונים חלו שינויים נרחבים במבנה המשפחה, כאשר התא המשפחה המסורתי, המורכב מאב, אם וילדים אינו משמש כמבנה המשפחתי הבלעדי. כתוצאה משינויים אלה, נעשו דיני הירושה מורכבים מבעבר, שאינם מקבלים מענה בחוק. למשל, כיום ישנן משפחות המשתייכות לקהילת הלהט"ב, משפחות חד הוריות וכן משפחות בעלות נכסים מורכבים (למשל, נכסים מנישואין קודמים). לכן, רצוי לפנות לבעלי מקצוע מומחים שיאפשרו לכם להגן על זכויותיכם ועל רכושכם בבוא העת.

עורך דין ירושה מומלץ יידע לקחת בחשבון את כלל המשתנים המשפטיים והאישיים שיש להסדיר בצוואה. עליו להתחשב במספר הנכסים שיש לבעל הצוואה; במספר היורשים הקיימים והעתידיים (בני זוג עתידיים או צאצאים); במאפייניהם של היורשים השונים (האם יש יורש שזקוק ליותר עזרה?); בהתעשרות עתידית של בעל הצוואה וכן הלאה.

סכסוכים נפוצים בענייני ירושה

לא פעם, בני משפחה מסתכסכים בשל אי בהירות בנוגע לסכומי כסף אשר הוריהם העניקו לאחד מהילדים שלהם כשעוד היו בחיים. לעתים קרובות, מתעוררת מחלוקת באשר לשאלה, האם סכומי הכסף היו מתנה, כפי שבוודאי יטען מקבל הסכום או הלוואה, כפי שיטענו שאר היורשים.

במקרים אחרים, מתעוררות שאלות סביב ידועה בציבור או ידוע בציבור של המנוח או המנוחה אשר לא השאיר אחריו צוואה. במדינת ישראל, מסדיר חוק הירושה את תחום הצוואות והירושה.

על פי חוק הירושה, במקרה שלא נכתבה צוואה, יורשיו של אדם שנפטר יהיו ילדים, אשר יירשו מחצית מרכושו, ובן או בת זוגו, אשר יירשו את המחצית הנותרת. עוד קובע חוק הירושה שזכות הירושה של ידוע בציבור של נפטר שווה לזכות הירושה של בני זוג נשואים, במידה שהוא מוכיח שקיים משק בית משותף עם המנוח.

במקרים רבים טוען בן הזוג של נפטר שלא הותיר אחריו צוואה שהם היו ידועים בציבור וקיימו משק בית משותף ולכן הוא זכאי למחצית מרכושו של המנוח. מנגד, נוטים יתר היורשים לטעון שבן הזוג והמנוח לא היו ידועים בציבור ולכן הוא אינו רשאי לחלקו בירושה על פי דין.

התנגדות לצוואה

כאשר יורשים מעוניינים לממש צוואה, עליהם לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושה. בשביל לקבל את הצו, עליהם להגיש את הצוואה אל משרדו של רשם הירושה , לפרסם את דבר הבקשה בעיתונות ולהמתין תקופת ביניים על מנת לאפשר לצדדים שלישיים להביע את התנגדותם לצוואה.

גם במקרים שבהם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, על היורשים לפרסם את דבר בקשתם לקבלת צו ירושה ולהמתין תקופת ביניים כדי שצדדים שלישיים יוכלו להתנגד לצו הירושה.

מקרים נפוצים של התנגדות לצוואה

מרבית ההתנגדויות לקיומה של צוואה מוגשות מכוחה של טענת היעדר כשירותו של המצווה בעת כתיבתה של הצוואה – למשל בשל בריאות לקויה, מצב נפשי רעוע, אירוע מוחי או דמנציה, תרופות המשבשות את שיקול הדעת ועוד.

התנגדויות אחרות לקיום צוואה מוגשות בעילת מעורבות בעריכת הצוואה, דהיינו, שאדם ביצע מניפולציה על כותב הצוואה או היה מעורב בעריכתה.

ניתן אף לטעון לכפיה, אונס או איומים – לפי סעיף 32 לחוק הירושה, צוואה אשר נערכה תוך כפייה, אונה או איומים תבוטל. למשל, ניתן לטעון שאדם איים על עורך הצוואה שיפגע בשמו הטוב אם לא יוריש לו סכום כסף מסוים או רכוש.

לבסוף, ניתן לטעון שהצוואה אינה חוקית. בהתאם לסעיף 34 לחוק הירושה, צוואה לא חוקית שסותרת את טובת הציבור בטלה. למשל, צוואה שבמסגרתה מורה המצווה על ביצוע עבירה פלילית לשם קבלת הירושה בטלה.

צוואה הדדית

אחת הדרכים היעילות ביותר למניעת סכסוכים משפטיים סביב נושא הירושה היא היעזרות בשירותיו של עורך דין צוואה הדדית. בשנת 2005 נכנס לתוקף ס' 8א לחוק הירושה, שהסדיר את סוגיית הצוואה ההדדית. לפי סעיף זה, בני זוג יכולים לערוך צוואות הדדיות במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה שבמסגרתה מוריש כל צד לזוגיות את כל רכושו לבן זוגו שנותר בחיים, וזה יוריש בתורו את הרכוש לצאצאים.

צוואה הדדית יכולה למנוע מצב שבו אלמנה אשר נותרה בחיים תיאלץ להתפנות מדירתה משום שהיורשים האחרים מעוניינים למכור את הדירה כדי לקבל את חלקם בה.

בהיעדר כל הוראה אחרת, צוואה הדדית ניתנת לביטול רק בהתקיים התנאים הבאים –

 • שני המצווים בחיים – במקרה כזה, די בשליחתה של הודעה בכתב לבן או בת הזוג בדבר ביטול הצוואה.
 • אחד מבני הזוג נפטר – במידה והאלמן מעוניין לבטל את הצוואה לפני שחולק העיזבון, יהיה עליו לוותר על חלקו בעיזבון. במידה והעיזבון כבר חולק, יאלץ האלמן שמעוניין לבטל את הצוואה להשיב את שירש.

צפו בעו"ד רחל שחר מסבירה על צוואה הדדית

 

מדוע רצוי שצוואה הדדית תנוסח ע"י עורך דין מומחה הבקיא בתחום?

חשוב במיוחד להציג בפני בני זוג אשר מעוניינים לערוך צוואות הדדיות את המורכבות הרבה בתחום. לפיכך, על עורך הדין שעורך צוואה הדדית להיות בעל היכרות מעמיקה ויסודית עם הנושא, על מנת שיוכל להציג ללקוחותיו את כלל התרחישים האפשריים.

לדוגמה, צוואה הדדית אשר אינה כוללת תניה שמגבילה את בן הזוג היורש מאפשרת להשתמש ברכוש שירש כרצונו. במצב כזה, עלול בן הזוג הנותר להעביר את הרכוש במתנה לצד שלישי, כך שבמותו לא יזכו הצאצאים לקבל את הרכוש בהתאם לרצונו של בן הזוג שנפטר. עורך דין לא מנוסה עלול להחמיץ מגוון נושאים ובכך לסכל את רצון הצדדים.

אודות משרד עו"ד ירושה מומלץ רחל רייצ'ל שחר

משרדנו הוקם בשנת 2004 על ידי עורכת הדין רחל רייצ'ל שחר וקנה לאורך השנים מעמד של משרד מוביל לענייני משפחה. עורכת הדין שחר עוסקת בדיני משפחה ונחשבת לאחת מעורכות הדין המובילות בארץ בתחום. עו"ד שחר ניהלה לאורך השנים מאות תיקים מורכבים בנושאי ירושה, צוואות, גירושין ועוד, והיא מוסמכת ייפוי כוח מתמשך ואף משמשת כמגשרת. 

משרדנו משתף פעולה עם צוות יועצים מקצועיים ועם משפטניות המתמחות בדיני משפחה וירושה. פרט להתמחות המשרד בדיני משפחה, מספק משרדנו שירותי נוטריון גרמנית ותרגום מסמכים משפטיים בגרמנית. משרדנו מעסיק צוות מתורגמנים דוברי גרמנית כשפת אם, שאושרו על ידי השגרירות הגרמנית והשגרירות האוסטרית. למשרדנו ניסיון רב בהענקת שירותי נוטריון לדרכון אוסטרי.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.