בקשה לצו ירושה המדריך ללא עורך דין לענייני ירושה

תוכן עניינים

מה זה בכלל בקשה לצו ירושה איך מוציאים צו ירושה בצורה נכונה?

פתחנו עבורכם מרכז מידע בנושאי הרשם לענייני ירושה – 052-4616973
מרכז מידע מקצועי בניהול עורכי דין לענייני ירושה וצוואות

כאשר אדם נפטר ויורשיו רוצים לממש את נכסיו הם צריכים להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה. כאשר יש צוואה שבה האדם כותב את רצונו אז יחלקו את נכסיו בהתאם לרצונו בצוואה אולם אם האדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה יחלקו את הרכוש לשו ואת נכסיו בהתאם לחוק הירושה. לא תמיד חייבים עורך דין לענייני ירושה כדי להגיש את הבקשה ובהחלט ניתן לנסות להגיש לבד יחד עם זאת אין כלספק שעורך דין שמי8ומן בענייני ירושה ומחובר למערכות המחשב להגשת הבקשה לצו ירושה בהחלט יכול לקצר לוחות זמנים ולחסוך בענעיין הזה הרבה זמן והרבה כאב ראש.

יחד עם זאת המאמר הזה  מיועד לאנשים שרוצים לנסות להגיש בקשה לענייני צו ירושה ללא עורך דין.

מרכז מידע טלפוני בנושא תצהירים לבקשות בענייני ירושה על ידי עורך דין במחיר מופחת 052-4616973

אם כך ניגש להנחיות איך מגישים בקשה לצו ירושה?

 1. בקשה לצו ירושה תוגש ללשכת רשם הירושה, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום נכסיו).
  ניתן לברר בלשכות הרשם, מהו אזור סמכותם או באתר האינטרנט.
 2. יש לשלם אגרות בגין הבקשה למתן צו ירושה :
  (1) אגרת פתיחת תיק (שובר כחול)
  (2) אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום)
 3. אם אינכם משתמשים בשירותי עורך דין לענייני ירושה אז על פי המידע שנמסר באתר שלמשרד המשפטים ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות :
 • באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות התשלומים הממשלתי.
 • בסניפי בנק הדואר באמצעות שוברי תשלום, הנמצאים בלשכות הרשם בלבד.
  ניתן לפנות למשרד המשפטים ושוברי התשלום יישלחו לכתובת המבוקשת.
 • ניתן  לבצע הפקדה לחשבונות הבאים בבנק הדואר, ולצרף לבקשה אישור על ההפקדה:
  אגרת פתיחת תיק – חשבון מס' 0021886
  אגרת פרסום בעיתון  – חשבון מס' 0021909

בקשה לצו ירושה כמה עולות אגרות?

אגרות רשם הירושה מתעדכנות אחת לחצי שנה, ומופיעות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

איך מגישים בקשה בענייני ירושה ללא עורך דין
איך מגישים בקשה בענייני ירושה ללא עורך דין
 • את טופס הבקשה לצו ירושה ( טופס 1 – תקנה 14א ) ניתן להוריד ממש כאן
 • את הטופס ניתן למלא בכתב יד ברור או בהדפסה של מסמך word.
 • סעיפים שאינם רלוונטים יש למחוק בקו ברור.
 • על הבקשה יש לחתום בפני עורך דין, שופט, דיין, או ראש רשות מקומית.

שימו לב שבכל זאת לא תצליחו לעשות לבד לגמרי ללא עורך דין לענייני ירושה שכן את הבקשה עליכם לחתום כתצהיר בפני עורך דין לענייני ירושה.

רשם הירושות צו ירושה הטפסים המלאים להורדה

בקישור הבא שהבאתי בעבורכם ישנם הטפסים המלאים להגשת בקשה לצו ירושה. שימו לב שעליכם למלא את הטופס בתשומת לב מירבית שכן טופס שיוגש כשהוא שגוי יוחזר אליכם בדואר ואז התהליך ייקח הרבה יותר זמן.

בקשה לצו ירושה המדריך ללא עורך דין לענייני ירושה 1
איך מגישים בקשה בענייני ירושה ללא עורך דין

מהם המסמכים שחובה לצרף ובלעדיהם הבקשה לצו ירושה תוחזר אליכם כמו שהיא?

 • שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר, או אישור על הפקדה לחשבונות, או אישור תשלום בכרטיס אשראי באינטרנט.
 • תעודת פטירה של המנוח ושל כל יורש אחר שנפטר – מקורית או העתק נושא חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

  באין תעודת פטירה יש להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות. לבקשה זו יש לצרף כל הוכחה אחרת (מלבד תעודת פטירה) להוכחת המוות. בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה נוספת בשובר כחול, בסכום שנקבע לכל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מפורטים בתקנות. גובה האגרה מופיע באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

  לגבי תושב ישראל, שנפטר בחו"ל, יש להמציא ממשרד הפנים "תמצית רישום" ובה מצויין תאריך הפטירה של המנוח.
 • יפוי כח – אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין לענייני ירושה, עליו להמציא יפוי כח מקורי או "נאמן למקור".
 • הודעות לכל היורשים – יש לשלוח הודעות בדואר רשום לכל היורשים, ולצרף את ההודעות לבקשה עם אישור על משלוח ההודעות בדואר רשום.
  ניתן להוריד מאתר האפוטרופוס הכללי  טופס "הודעה ליורש על פי דין" (טופס 3א – תקנה 14(ב)(4)).
 • טופס הודעה ליורש על פי דין להורדה ניתן למצוא ממש כאן
  לחילופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה – אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.
 • תצהירי הסתלקות מקוריים –כאשר יורשים מסתלקים בחלקם בעיזבון, חובה לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים-דוגמא לתצהירי הסתלקות מקוריים ניתן למצוא ממש כאן להורדה.

  בבקשה לצו ירושה של מנוח שלא היה תושב ישראל,  יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו בסעיף הקודם, את המסמכים הבאים :
 • נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע"ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע"ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.
 • כל מסמך זר ישא חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".
  (חותמת "אפוסטיל" הינה חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך.)
 • תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
 • חוות דעת הדין הזר – את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר.
 • צו פורמלי.
 • יש להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים : אחד מקור ושלושה העתקים.
 • את הבקשה ניתן להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל, המפורסמות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.
  במחוזות תל אביב וירושלים, יש אפשרות להגיש את הבקשה בתיבת שירות המוצבת בכניסה – בלובי הבניין.
 • הטיפול בבקשה נעשה ע"י מזכירות הרשם לענייני ירושה:
 • מסמכי הבקשה נבדקים  באם צורפו לבקשה כל מסמכי היסוד והאם הבקשה ערוכה עפ"י החוק והתקנות.
 • מזכירות הרשם מזינה את פרטי המנוח והבקשה למחשב.
 • הבקשה מקבלת מס' תיק באפוטרופוס הכללי.
 • העתק זהה של הבקשה המקורית, על כל נספחיה, מועבר לבא כח  היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו לבקשה.
 • העתק שלישי נשלח בחזרה למגיש הבקשה או לבא כוחו, עם מדבקה ועליה מספר הבקשה.

  במחוזות תל אביב וירושלים, בקשה שהוגשה באמצעות הדואר או תיבת שירות, תטופל במסלול מהיר. בקשה שהוגשה בדלפק, תטופל במסלול הרגיל.
 • כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי. המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.
 • תגובת בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן תוך 45 ימים מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה.
  תשומת לבכם לסוגי התגובות של ב"כ היועמ"ש לממשלה ומשמעותן:
 •        א.        "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – משמעה שב"כ היועמ"ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת למבקש או לבא כוחו.  במקרה זה יש להמתין לצו המבוקש שישלח בדואר או להחלטה כי התיק עבר לביהמ"ש.
 •        ב.       "הודעה על כוונה להתערב בהליכים"– משמעה שב"כ היועמ"ש מבקש מביהמ"ש לקיים דיון בבקשה ולא ניתן להכין צו ע"י הרשם.
  התיק יועבר לבית המשפט  לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא כוחו.
 •         ג.        "דרישת פרטים" – משמעה שבבקשה חסרים פרטים וב"כ היועמ"ש לממשלה טרם אישר את הבקשה. תגובה זו נשלחת רק למבקש או בא כוחו ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת שהבקשה תאושר.
  אם נתבקשתם להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים ובצרוף האגרה הקבועה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה.

תשומת לבכם כי צו יינתן רק לאחר שב"כ היועמ"ש לממשלה ימציא לרשם "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים".
כמו כן, ישנם מקרים בהם ב"כ היועמ"ש לממשלה ממציא "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" אך לאור סעיף 67א(א) לחוק הירושה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (לדוגמא: הוגשה התנגדות לבקשה, תיקים של תושבי חו"ל).
במידה ולא קיבלתם את תגובת בא-כח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי, יש לברר זאת במשרדם.

 1. לאחר קבלת תגובת בא-כח היועץ המשפטי לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.
  בבקשות לצו ירושה, שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה,  יינתן הצו ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.
 2. באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, במערכת רשם הירושה, ניתן לבדוק את מצב ההליכים בתיק, ואם נתקבלה החלטה.

אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי :        www.apac.justice.gov.il

לבירורים ניתן לפנות במייל :        

מחוז תל אביב         rashamtlv@justice.gov.il

מחוז חיפה                    arielav@justice.gov.il

נצרת                     rulah@justice.gov.il

ירושלים                 rasham-jr@justice.gov.il

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות ירושות. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות