ירושה בהליך גירושין: למי שייכת ירושת בן הזוג ומה התהליך כדי לקבל חלק ממנה? | מעודכן ל2023

ירושה בהליך גירושין

איך קובע בית המשפט מה דינה של דירה שהתקבלה בירושה?

רבים המקרים בהם בני זוג מתגוררים יחד בדירה שקיבל אחד הצדדים בירושה. במקרים כאלו ניתן לטעון שהייתה לצד היורש נכונות לחלוק את הנכס עם הצד השני. אמנם, ישנה אפשרות שהצד היורש ירצה לטעון לבלעדיות. במקרה כזה יבחן בית המשפט על פי תקדימים ושאלות (שאינם מנוסחים כחוק) כמו משך הזמן בו גרו בני הזוג ביחד בדירה, על שם מי היא רשומה, כמה כספים משותפים הושקעו בה, על כמה שנות נישואין הקשר עומד, ועוד. גם כאן חשוב להבין שכדי ליצור בהירות מומלץ לגשת לעורך דין צוואות וירושות.

עו

ירושה בגירושין כיצד מתחלקת ירושה במקרה של גירושין או פרידה?

אם אתם עומדים בפני גירושין ותוהים לעצמכם מה יעלה בגורל הנכסים שקיבלתם בירושה, או שאתם רוצים להבטיח לילדים שלכם נכס בירושה מבלי לדאוג שמחציתו יגיע לבן או בת הזוג שלהם בעתיד, המאמר הזה יענה לכם על השאלות. גם אם מדובר על כספים וגם אם על דירה או זכויות קרקע וכל היוצא באלו, החוק קובע את זכויותיו של כל צד בקשר על הנכסים, בהתאם לקיומו של הסכם ממון או על פי שנת הנישואין.

מה אומר חוק יחסי ממון על ירושה במקרה של גירושין?

חוק יחסי ממון נחקק בשנת 1973 ועניינו בזכותם של בני זוג לקבוע את חלוקת נכסיהם בין הצדדים, במסגרת הסכם ממון שיקבל תוקף כמסמך חוקי.

על פי החוק, בני זוג יכולים להסדיר את חלוקת הרכוש בניהם באם ייפרדו. כמו כן, הם יכולים לקבוע את זכויותיו של כל צד בחלקו של השני בירושה. במקרים בהם בני הזוג לא חותמים על הסכם ממון, החוק עושה הבחנה בין זוגות שנישאו לפני ה-1.1.1974, לבין זוגות שנישאו אחרי תאריך זה.

אם נישא הזוג לפני תאריך זה, לא חל עליו חוק יחסי ממון אלא 'חזקת השיתוף', הסוברת כי כל רכושם שנצבר לאורך השנים שייך לשני הצדדים. מכאן שכל רכוש אישי של אחד הצדדים יישאר ככזה. אם נישא הזוג אחרי התאריך, יחול עליו חוק יחסי ממון.

הכלל הקבוע בחוק הוא שישנם נכסים שאינם נכללים בהסדר איזון משאבים או בחזקת השיתוף. בכלל זה אם אם מדובר בכספי ירושה בגירושין או נכסים, איננה מתחלקת בין שני בני הזוג, אלא שייכת ליורש בלבד. עם זאת, בפועל, כפי שאני מסבירה בהמשך, הדבר מורכב יותר אם תוכח כוונה לשיתוף באותם נכסי ירושה או נכסים חיצוניים אחרים.

סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון מחריג מגדר איזון משאבים את כל אותם נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין או כאלה שהתקבלו במהלך הנישואין במתנה מכל גורם חיצוני ובכלל זה הורים, קרובי משפחה אחרים וכיו"ב או ירושה: "עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט – (1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין", לשון החוק.

יחד עם זאת הפסיקה שהתפתחה בישראל מלמדת כי גישת בתי המשפט היא גישה קהילתית אשר במקרים מסויימים רואה בנכסים שקיבל אחד הצדדים בירושה, כמשותף לשני הצדדים, על כך נפרט המשך המאמר. במצב שבו בית המשפט קובע שנכסים שהגיעו אליך בירושה הם משותפים, יחולקו כספי הירושה בדרך שיקבע בית המשפט.

 

מתי בת זוג יכולה לרשת נכס שמתקבל בירושה? האם ירושה נחשבת בגדר רכוש משותף?

כאמור, ישנם מקרים בהם דין השיתוף הכללי קובע כי גם אם קיבל אחד הצדדים נכס בירושה, הוא יחשב למשותף.

מקרים אלו מתרחשים כאשר הצד המקבל מתייחס לאותו הנכס באופן שמשתמע ממנו כי הוא רוצה לשתף אותו עם הצד השני.

למשל, אם מתקבל בירושה סכום כסף אותו מפקיד היורש לחשבון הבנק המשותף של בני הזוג. דוגמה נוספת יכולה להיות אם היורש קיבל דירה בירושה והתגורר בה עם בן או בת הזוג. החלטה זו משמעותה נכונותו של היורש לשתף את הצד השני בדירה.

מקרים נוספים לעניין זה יכולים להיות:

  • אם השתמשתם בכספי הירושה שימוש משותף יכול מאוד להיות שיש לכם חלק בירושת בן הזוג. שימוש בכספי ירושה לשם השבחת נכס המשותף לשני בני הזוג או לשם קניית נכס משותף.
  • אם השקעתם בדירה המשותפת בה אתם גרים, ייתכן כי אתם שותפים בדירה. השקעה של שני הצדדים בנכס שהתקבל הירושה כמו שיפוץ דירת ירושה שקיבל אחד מהם או בנייה על קרקע שהתקבלה בירושה.
  • אם נרשמה מחצית דירה מירושה על שמכם מכל סיבה שהיא אתם תוכלו לקבל את המחצית על פי הרישום שכן רישום חצי מדירה שנתקבלה בירושה על שמו של בן הזוג, מעיד באופן מוחלט על כוונת שיתוף.
  • לעיתים גם ניהולו של אורח חיים משותף בכל ההיבטים יכול להעיד על נכונות לשתף בכלל הנכסים של כל אחד מבני הזוג.
זכויות בן זוג בירושה בהליך גירושין
זכויות בן זוג בירושה בהליך גירושין-מה הן הזכויות המגיעות לכם מירושת בן הזוג?

איך אפשר לדאוג לכך שבמקרה של גירושין, הרכוש יתחלק באופן שנחליט מראש?

ככל שעוברות השנים, יותר ויותר זוגות בישראל ובעולם כולו מוצאים עצמם במעמד הגירושין. לאור זאת, גם מספר האנשים המבקשים לדעת כיצד עליהם להגן על נכסיהם במקרה כזה – עולה. גם אם כבר נישאתם וגם אם טרם הגיע היום, כדאי להכיר את הנושא בבסיסו כדי להפחית דאגות בעתיד.

הצעד העיקרי שניתן לעשות כדי להבטיח את הפרדת הרכוש שקיבלתם בירושה, הוא עריכתו וחתימתו של הסכם ממון שיקבע בין היתר כי לצד השני אין כל זכות על נכסים שקיבלתם בירושה ולהפך.

צעד זה, שלעיתים נחשב כפוגע בין בני זוג, למעשה נועד להבטיח את עתידכם המשותף בצורה נעימה ומבינה, ולהיעשות ממקום של שקיפות ורצון להיטיב אחד עם השני.

נוסף על כך, חשוב לערוך הפרדה מלאה בין נכסים שהתקבלו בירושה כמו דירה או סכומי כסף, לבין כל השקעה או שימוש בהם בשיתוף עם בן הזוג. העניין נכון הן להשקעות והן להכנסות מאותם נכסים. כך, לא תעמוד כל טענה של הצד השני לזכות על חלק מהם.

אם בכל זאת מתעורר איזשהו דיון או תעלה שאלה על חלוקת הירושה בין בני הזוג או בין גרושים, הדבר החכם לעשות יהיה להתייעץ עם עורך דין מומחה שידע מה יש לעשות כדי להגן על זכויותיכם.

עו"ד רחל שחר מסבירה: האם ירושה מתחלקת בגירושין?

איך קובע בית המשפט מה דינה של דירה שהתקבלה בירושה?

רבים המקרים בהם בני זוג מתגוררים יחד בדירה שקיבל אחד הצדדים בירושה. במקרים כאלו ניתן לטעון שהייתה לצד היורש נכונות לחלוק את הנכס עם הצד השני. אמנם, ישנה אפשרות שהצד היורש ירצה לטעון לבלעדיות. במקרה כזה יבחן בית המשפט על פי תקדימים ושאלות (שאינם מנוסחים כחוק) כמו משך הזמן בו גרו בני הזוג ביחד בדירה, על שם מי היא רשומה, כמה כספים משותפים הושקעו בה, על כמה שנות נישואין הקשר עומד, ועוד. גם כאן חשוב להבין שכדי ליצור בהירות מומלץ לגשת לעורך דין צוואות וירושות.

כספי ירושה בחשבון משותף?

איך קובע בית המשפט האם הכספים בחשבון המשותף שניתנו בירושה מתחלקים?

כספי ירושה בחשבון משותף:  העיקרון הוא שכספי ירושה שהוכנסו לחשבון הבנק המשותף נהנים מחזקת השיתוף ויתחלקו חצי חצי בעת הליך גירושין. ככל שאתם רוצים לשמור על כספי הירושה עליכם לשמור את כספי הירושה בחשבון בנק פרטי נפרד.

גם במקרה זה הסכם ממון שייערך, גם במהלך הנישואין, יפתור מחלוקות רבות.

ירושה בהליך גירושין מדוע לבחור בנו ומה התהליך?

למשרד ותק וניסיון רב בדיני הגירושין ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים בשיתוף עורכי דין ויועצים מומחים בנושא אופציות ומניות מסוגים שונים. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות, תוך התמחות בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה הישראלית, בהליכי גירושין תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

  • תביעות שונות בהליכי גירושין תוך ליווי הלקוח לאורך ההליך המשפטי מתחילתו ועד סיומו תוך השגת הישגים יוצאי דופן.
  • תביעות לסעדים זמניים שונים בהליך הגירושין. סעדים זמניים אלה מאפשרים השגת יתרונות טקטיים משמעותיים בהליך הגירושין.
  • גישור בהליכי גירושין וזאת על מנת לאפשר הגעה למשא ומתן מנקודת יתרון משמעותי על הצד שכנגד.
  • עורך דין גירושין עוסקת גם בטיפול בצווי הגנה המאפשרים פתרון מידי לבני זוג אלימים אשר מאיימים ופוגעים בכל בני המשפחה ולכך נדרש טיפול אגרסיבי מהיר ומיידי.
  • טיפול משפטי דחוף בענייני גירושין דחופים כגון הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לבן זוג המאיים בהותרת האישה עגונה או בת זוג המאיימת בהברחת הקטינים.
  • עורך דין גירושין תעזור בטיפול משפטי אגרסיבי כנגד תביעות גירושין שרירותיות מצד בן הזוג לרבות מניעת הגשות תביעות סרק והשגת יתרונות טקטיים.

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.