עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה כיצד פועלים בתקופת הגבלות על תנועה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה

אנו משרד של עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה קריית אונו והסביבה ונשמח לעזור לכם ולסייע בכל דבר ועניין תרגישו בנוח לפנות
עורך דין לענייני משפחה בפתח תקווה קריית אונו והסביבה ונשמח לעזור לכם ולסייע בכל דבר ועניין תרגישו בנוח לפנות אלינו

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

משרד המשפטים פרסם מידע חיוני וחשוב על דרכי התנהלות במצבי גירושין ופירוד בתקופת הקורונה-מחמת חשיבות המידע הוא מובא במלואו לעיון הציבור הרחב

בתקופת הקורונה נחקקו תקנות שונות המגבילות את התנועה, ואף מצמצמות את פעילות בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים המוסמכים לדון בנושאים אלו.

המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ריכזה תשובות לשאלות נפוצות בעניינים הנוגעים להתנהלות הורים גרושים או פרודים ביחס לילדיהם, התנהלות בסכסוכים משפטיים בין בני משפחה , צורך בסיוע נפשי, ומקרי אלימות במשפחה.

יצויין כי עורכי דין לענייני משפחה ממשיכים בקבלת קהל רגילה על פי שיקול דעתם והכל על פי הנחיות "התו הסגול".

אחת השאלות שמשרד המשפטים נתן להן מענה היא השאלה של מעבר ילדים בין הורים גרושים במקרה של סגר או כאשר ישנן הוראות כלליות בדבר הגבלת תנועה – האם ניתן להעביר ילדים להורים גרושים או פרודים בין בתים?

התשובה הרשמית של משרד המשפטים היא שמותר להעביר ילד, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני גם במרחק העולה על 100 מטרים או על המרחק שנקבע בהוראות הכלליות. כמו כן ניתן להעביר באותו רכב מספר ילדים בני אותה משפחה מביתו של הורה אחד לביתו של הורה שני.

במקרה שאחד מהורי הילד מתגורר באזור שהוכרז כאזור מוגבל, ניתן לצאת מהאזור המוגבל לצורך העברת ילדים אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת.

הפרת הגבלת התנועה כרוכה בהטלת קנסות, וכדי למנוע תשאול עודף של שוטר או פקח, ויכוחים מיותרים ותשלום קנסות לריק, ממליצים במשרד המשפטים להורים להצטייד בהחלטה תקפה ורלוונטית לעניין זמני השהות וסדרי הראייה ובתעודת זהות.

בתקופת הקורונה אין הנחיות מיוחדות לעניין תקופת השהות והסדרי השהות

על פי הפרסום הרשמי של משרד המשפטים החלטות ופסקי דין של בתי משפט ובתי הדין כמו גם הסכמי הורות נשארים בתוקפם גם בתקופת הקורונה.

כמובן שבכל שאלה או מחלוקת ניתן וצריך לפנות לעורך דין לענייני משפחה שיכול ליישב את המחלוקות בצורה נעימה מבלי שהמצב יסלים.

עם זאת, להלן כמה המלצות של משרד הרווחה שגובשו לאחר שיח עם משרד הבריאות, הנוגעים ליישום בנושא זמני השהות של ילדים אצל כל אחד מהוריהם:

ככל הניתן, ומבלי לפגוע בתוקפם של ההסדרים שנקבעו בפסק הדין או ההסכם, רצוי שההורים יגיעו להסכמה על הצמדת ימי שהות באופן שיקטין את מספר המעברים שעל הילד לעבור בשבוע אחד, במיוחד באזורים ובזמנים שבהם יש הגבלות מיוחדות.

אם אחד ההורים נדרש להימצא בבידוד, על מנת להגן על הילד מפני חשש הידבקות, על הילד לשהות, עד תום תקופת הבידוד אצל ההורה השני.

במצב מעין זה, על ההורים להשתדל לקיים קשר עם ההורה שבבידוד בשיחת וידיאו במקום קיומם של ימי שהות, תוך יצירת תנאים אשר יאפשרו לילד לשוחח בפרטיות ככל הניתן עם הורהו.

כאשר הדבר לא ניתן, יש לפחות לאפשר קשר טלפוני ביניהם. 

במקרים בהם בבית אחד לשני בני הזוג יש ילדים מקשרים זוגיים קודמים, על מנת לצמצם את הסיכון להדבקת הילדים והמשפחות עקב המעברים, יש לשאוף לקיים את הסדרי הקשר לילדים של כל אחד מבני הזוג הם הורהו האחר בימים נפרדים. 

אנו ממליצים להורים לנסות במיוחד בתקופה זו לפעול בשיתוף פעולה ובמידת הצורך להיעזר באנשי מקצוע על מנת לשמור על יציבותם ורווחתם של הילדים, ולמנוע את הצורך בפנייה לבית המשפט או בית הדין.

האם ניתן להגיש הליכים בענייני גירושין ובנושאים הנלווים להם בבתי המשפט לענייני משפחה, ובבתי הדין הדתיים?

בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים פתוחים לקבלת קהל וניתן להגיש בהם באופן פיזי כל הליך, רגיל או דחוף, ובכלל זה בקשות חדשות ליישוב סכסוך.

בבתי המשפט לענייני משפחה – עורכי דין לענייני משפחה או כל תחום אחר שיש להם הרשאה יכולים להגיש כתבי טענות בתיקים קיימים באמצעות מערכת "נט המשפט", ומעתה תתאפשר לעורכי הדין גם פתיחת הליכים חדשים באמצעות מערכת "נט הנשפט".

בבתי הדין הדתיים (בתי דין הרבניים, בתי הדין השרעיים ובבתי הדין הדתיים הדרוזיים)- כל מזכירויות בתי הדין ערוכות לתת מענה לכלל הציבור הפונה בצורה מקוונת– דואר אלקטרוני ופקס אשר מפורסמים באתרי בתי הדין השונים.

הודעת משרד המשפטים מתייחסת בעניין זה הן ביחס לתיקים קיימים הן ביחס לפתיחת הליכים חדשים בכפוף לווידוא ואימות פתיחת ההליך על ידי בעל הדין.

כמו כן, יינתן מענה במזכירויות בתי הדין לבעלי דין שאינם יכולים לעשות שימוש באמצעים אלקטרוניים, וניתן להגיש הליך, רגיל או דחוף, באופן פיזי לבתי הדין השונים.

איך ניתן להמציא את כתבי הטענות לצד השני בתקופה זו?

בבית המשפט לענייני משפחה עורך דין או בעל דין רשאי להמציא את כתבי הטענות לצד השני או בא כוחו לכתובת דואר אלקטרוני ויראו בהמצאה זו כמסירה אישית לאחר שהנמען אישר את קבלת המסמך ונערכה תרשומת על כך. במידה ומדובר בכתב טענות ראשון, המצאה באופן זה מותנת בהסכמת הנמען בכתב.

בבתי הדין הדרוזיים נקבעו כללים דומים כיצד ניתן להמציא לצד השני או לבא כוח באמצעות דואר אלקטרוני בתקופת החירום.

בבתי הדין הרבניים ובבתי הדין השרעיים – ההמצאה בין הצדדים ובאי כוחם תיעשה על פי הנהוג בהליכים אלו בשגרה, ללא שינויים מיוחדים.

האם מתקיימים דיונים בסכסוכים משפחתיים בתקופה זו?

כאמור לעיל, ניתן לפתוח כל הליך בתקופה זו, אך ביחס לקיום דיונים בסכסוכים משפחתיים, עד לתאריך 17.05 (לעת זו) ישנם הבדלים בין הערכאות השונות, בהתאם לנושאים שהוגדרו כדחופים ביחס לכל ערכאה.

עם זאת, על פי הודעת משרד המשפטים שפורסמה באתר משרד המשפטים  יצוין כי החל מ-10.05.20 יחולו לעניין מועדים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, הכללים השגרתיים הקבועים בסדרי הדין של בתי הדין ובתי המשפט.

רשימת הנושאים בבתי המשפט לענייני משפחה – בבתי המשפט לעניני משפחה החל מיום 11.5 כלל ענייני המשפחה יחזרו לדיון.

בבתי הדין הרבניים – בשל היעדר האפשרות בשלב הזה לעמוד בכללי הזהירות הנדרשים, בין היתר נוכח כך שדיונים רבים בבתי הדין מתקיימים בפני הרכב של שלושה דיינים בחללים קטנים יחסית, הוארכו חלק מתקנות שעת החירום עד ליום 24.5.20.

לצד זאת התווספו מספר עניינים בהם יתקיימו דיונים בפני דן יחיד כמפורט להלן, וכן ייערכו סידורי גט ודיונים במותב שלושה דיינים מטעמים מיוחדים.

במקרים בהם ניתן לקיים בעת עריכת סידור הגט או הדיון את כללי הזהירות הנדרשים בשל משבר הקורונה. אשר לדיונים שאמורים היו להתקיים בתקופת החירום- דיונים אלה ייקבעו בהתאם לשיקול דעתם השיפוטי של הדיינים הן ביחס למועדי לדיונים שהתבטלו והן ביחס לדיונים בתיקים שטרם נקבעו.

בבתי הדין הדתיים השונים – רשימת הנושאים הדחופים המלאה מופיעה באתרי האינטרנט של הערכאות השונות:

רשימת הנושאים בבתי הדין הרבניים

רשימת הנושאים בבתי הדין השרעיים

רשימת הנושאים בבתי הדין הדתיים הדרוזיים

עם זאת, ראש בית הדין הדתי רשאי לקבוע, מטעמים שיירשמו, שהליך אשר לא הוגדר כדחוף, יידון, או להחליט שלא לדון בנושא שהוגדר כדחוף.

האם, בהליכים בבתי המשפט ובבתי הדין ניתנת דחייה אוטומטית כשיש חובה לבצע פעולות שבסדרי דין (המצאות, הגשת תשובות לבקשות וכו') תוך תקופת זמן קבועה?

עד לתאריך 10.05 הייתה הארכת מועדים אוטומטית של פעולות שאדם נדרש לעשות לפי תקנות סדרי הדין או לפי הוראת בית המשפט (לדוגמא להשיב לבקשה בתוך 10 ימים) עד לתום תוקפה של ההודעה.

החל מיום 11.05 תפסק הארכת המועדים האוטומטית, ומניין הימים לעשיית דבר ימשיך להיספר.

האם יש להתייצב פיזית בבית המשפט או בבית הדין הדתי אם נקבע דיון בעניין דחוף כאמור?

גם בתקופת מצב החירום המיוחד, בנושאים בהם ממשיכים להתקיים דיונים, חלים הכללים הרגילים המחייבים התייצבות בעלי הדין או באי כוחם  וכפי שנקבע בתקנות החירום יציאה לצורך הליך משפטי מותרת.

ניתן כמובן להגיש בקשה לדחיית מועד דיון או קיומו בדרך אחרת האפשרית לפי חוק, אם אין אפשרות להתייצב בבית המשפט או בבית הדין הדתי ולפעול בהתאם להחלטת בית המשפט בעניין זה.

האם נדרש לשלם אגרה עבור הליך בתקופת מצב החירום המיוחד?

בבתי המשפט לענייני משפחה פורסמו הנחיות מיוחדות לעניין הקורונה והן נמצאות ממש כאן.

בכל הערכאות, במועד התשלום לאחר תקופת החירום, עדיין ניתן יהיה להגיש בקשות לפטור מאגרה כאמור בתקנות האגרות השונות ביחס לכל ערכאה שיפוטית.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.