צו הגנה איך ניתן לקבל? המדריך המלא צעד אחר צעד 2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

צו הגנה מהו? מעודכן לשנת 2023

הוצאת צו הגנה נועדה להבטיח את שלומו של אדם שסובל מאלימות מצד בן משפחה

צו הגנה הוא אחת מהדרכים החשובות של המחוקק להגן על נפגעי אלימות במשפחה. על מנת להפוך את צו ההגנה לנגיש ניתן לגשת לכל בית משפט על מנת להוציא צו הגנה. מדריך מלא לצו הגנה צעד אחר צעד 2022 הפרת צו הגנה היא עבירה פלילית שעלולה לגרור הגשת כתב אישום ומעצר קיימת גם אפשרות לבקש צו למניעת הטרדה מאיימת (לכל אדם ולא רק בן משפחה) הגשת הבקשה לצו הגנה אינה כרוכה בתשלום אגרה

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

*למידע רשמי נוסף ראו אתר הרשות השופטת*

בית משפט או בית דין דתי, בית הדין הרבני או בית הדין השרעי, יכולים לתת צו הגנה נגד אדם שהתנהג באלימות או שיש חשש שהתנהג באלימות במשפחה.

צו הגנה מה הוא כולל?

הצו ניתן כדי להגן על בן המשפחה והוא יכול לכלול איסורים, תנאים והוראות שונות, כמו:

 1. איסור להיכנס לדירה שבה גר בן המשפחה או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה הדירה (גם אם הדירה בבעלותו או שהוא משכיר אותה).
 2. 2. איסור להטריד את בן המשפחה בכל דרך ובכל מקום.
 3. איסור לעשות פעולות או דברים שימנעו מבן המשפחה להשתמש בנכס ששייך לו (גם אם לאדם שנגדו הוצא הצו יש בעלות מסוימת על הנכס).
 4. איסור להחזיק או לשאת נשק (כולל נשק שניתן מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה) ואם לאדם שנגדו ניתן הצו יש נשק, בית המשפט יורה להחרים אותו מיד.
 5. להפקיד ערובה (כסף מזומן או חתימה על התחייבות כספית) כדי להבטיח את קיומם של תנאי והוראות הצו. במקרה של הפרה של תנאי והוראות הצו, באופן מלא או חלקי, יהיה ניתן לממש את הערובה ולחלט את הכספים.
 6. העבריין יידרש להתחייב לקבלת טיפול וזאת החל מיום 15.08.2022

צו הגנה מי יכול להגיש את את הבקשה לקבלת צו הגנה?

 1. בן משפחה, היום או בעבר (כולל בני-זוג מאותו המין).
 2. היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.
 3. תובע משטרתי.

התנאים למתן צו הגנה

הסיבות שבגינן יוציא בית המשפט צו הגנה בית המשפט או בית הדין רשאים להוציא צו הגנה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • בסמוך (שעות עד ימים) להגשת הבקשה, האדם נגדו מבוקש הצו נהג באלימות כלפי בן המשפחה, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו.
 • קיים בסיס סביר להניח שהתנהגותו של האדם נגדו מבוקש הצו מהווה סכנה גופנית ממשית לבן המשפחה או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
 • האדם נגדו מבוקש הצו התעלל בבן המשפחה התעללות נפשית מתמשכת או התנהג בצורה שלא מאפשרת לבן המשפחה לנהל באופן סביר ותקין את חייו.

צו הגנה יכול שיינתן נגד בני זוג מאותו מין

ביטול צו הגנה במעמד צד אחד ייעשה לאחר 7 ימים בדיון במעמד שני הצדדים אם בית המשפט יסבור כי הצו הוצא שלא כדין. במצב כזה רשאי בית המשפט לפסוק הוצאות כנגד מי שביקש את צו ההגנה אם מצא כי צו ההגנה הוצא שלא כדין. צו הגנה בהסכמה- המלצתי היא אל תסכימו. פעמים רבות השופט יציע לכם להסכים לצו ההגנה וירמוז לכם כי אחרת ייצא ממילא צו הגנה. במקרה כזה חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין אשר מתמחה בנושא צווי הגנה ואשר יכול לתת לכם חוות דעת מיידית האם אכן כדאי להסכים לפשרה.

ההמלצה שלי היא לעולם לא להסכים לצו ההגנה אם לא פעלתם באלימות. צו הגנה בהסכמה ילווה אתכם משך כל חייכם האזרחיים ויובא בפני עובדות הרווחה ככל שהתחלתם הליך גירושין. לכן עורכי דין לענייני גירושין לא נוטים להמליץ על הסכמה לצו הגנה אלא אם כן אכן מדובר היה במקרה אלימות שהתרחש בסמוך לאירוע. אם רק התגוננתם מפני אלימות עצתי לכם כי לא תסכימו לצו ההגנה.

בית משפט או בית דין דתי, בית הדין הרבני או בית הדין השרעי, יכולים לתת צו הגנה נגד אדם שהתנהג באלימות או שיש חשש שהתנהג באלימות במשפחה.

צו הגנה למי ואיך פונים

יש לפנות לאחד מבתי משפט השלום, בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים.
יש למלא את טופס הבקשה לצו הגנה (הכולל גם תצהיר וכתב ערובה), לצרף מסמכים רלוונטיים (כפי שמצויין בטופס) ולהגישו במזכירות בית המשפט או בית הדין.
הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום אגרה.

צו הגנה מהם שלבי שלבי ההליך

 1. לאחר הגשת הבקשה במזכירות בית המשפט או בית הדין, היא תועבר לשופט או לדיין אשר יקיימו דיון בהקדם האפשרי ובאותו היום.
 2. בית המשפט או בית הדין רשאים לקיים את הדיון במעמד צד אחד, כלומר, רק עם הצד שהגיש את הבקשה.
 3. בסיום הדיון במעמד צד אחד, יוחלט האם לקבל את הבקשה ולהוציא צו הגנה, אשר יישלח לצד השני על-ידי בית המשפט או בית הדין.
 4. יחד עם צו ההגנה שניתן במעמד צד אחד, ייקבע מועד לדיון נוסף (בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-7 ימים) עם שני הצדדים- הצד שהגיש את הבקשה והצד שהצו מופנה נגדו.
 5. לאחר הדיון במעמד שני הצדדים, בית המשפט או בית הדין רשאים להאריך את תוקף הצו, לשנות את תנאיו וכן לתת כל הוראה שתבטיח את שלומו ובטחונו של מגיש הבקשה.
 6. תוקף הצו לא יעלה על 3 חודשים, אך בסיום תקופה זו, בית המשפט או בית הדין רשאי להאריך את תוקף הצו, לפי שיקול דעתו.
 7. ככלל, לא יוארך הצו לתקופה של יותר מ-6 חודשים נוספים, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה, ואף לתקופה נוספת של עד שנה.

צו הגנה התחייבות לקבל טיפול

החל מיום 15.08.2022 אדם שנגדו ניתן צו הגנה, יופנה לעובד סוציאלי כדי לבדוק את התאמתו לטיפול.

מטרת ההפניה היא לבדוק אם האדם מתאים לטיפול, איזו מסגרת טיפולית מתאימה לו והאם יש בה מקום.

אם לפי חוות הדעת של העובד הסוציאלי הוא מתאים לטיפול ונמצאה מסגרת טיפולית שיש בה מקום, בית המשפט או בית הדין רשאים לקבוע שעליו לקבל טיפול במסגרת הטיפולית שהומלצה בחוות הדעת, כחלק בלתי נפרד מתנאי הצו.

צו הגנה נגד קטין

שימו לב אם הנפגע הוא מתחת לגיל 18, חייבים להגיש את הבקשה לצו הגנה לבית המשפט לענייני משפחה. הפניה לעובד סוציאלי לקבלת חוות דעת והתחייבות לקבלת טיפול לא יחולו:

 • על צו הגנה שניתן במעמד צד אחד, אלא אם האדם שנגדו ניתן הצו הוזמן לדיון כדין ולא התייצב.
 • על צו הגנה שניתן נגד קטין.
 • אם בית המשפט או בית הדין יקבעו וירשמו בהחלטה או בצו שיש סיבות מיוחדות לכך.

צו הגנה מפני קטין

ניתן להגיש בקשה לצו הגנה מפני קטין. במקרה זה יופעלו הוראות החוק הבאות:

בקשה לצו הגנה מפני קטין תוגש לבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני אשר יש בו יחידת סיוע
בית המשפט יפנה את הצדדים ליחידת הסיוע על מנת שיוכלו לקבל פתרונות בהסכמה
בית המשפט יפנה את הצדדים ליחידת הסיוע על מנת שיוכלו לקבל פתרונות בהסכמה
יחידת הסיוע תודיע לבית המשפט האם הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסכסוך ואת המלצותיה בעניין זה
אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה על יחידת הסיוע להודיע לקטין על זכותו להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין אשר ימונה על פי חוק הסיוע המשפטי או עורך דין פרטי המתמחה בדיני משפחה, על פי בחירתו.
צו הגנה מפני קטין רשימת הבדלים לעומת מבוגר
 1. בקשה לצו הגנה מפני קטין תוגש לבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני אשר יש בו יחידת סיוע
 2. בית המשפט יפנה את הצדדים ליחידת הסיוע על מנת שיוכלו לקבל פתרונות בהסכמה
 3. יחידת הסיוע תודיע לבית המשפט האם הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסכסוך ואת המלצותיה בעניין זה
 4. אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה על יחידת הסיוע להודיע לקטין על זכותו להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין אשר ימונה על פי חוק הסיוע המשפטי או עורך דין פרטי המתמחה בדיני משפחה, על פי בחירתו.

3א.(א)

בקשה למתן צו הגנה מפני קטין תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית דין דתי שהוקמה בו יחידת סיוע לפי חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"א-2011, ובלבד שבית הדין דן בעניינו של הקטין בתובענה אחרת שבסמכותו.

על בקשה שהגיש בן משפחה יחולו הוראות אלה:

(1)

בית המשפט יפנה את המבקש ואת הקטין (בסעיף קטן זה – הצדדים) ליחידת הסיוע שבבית המשפט;

(2)

יחידת הסיוע תודיע לבית המשפט אם הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסדר הסכסוך ואת המלצותיה בענין;

(3)

לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה, תודיע יחידת הסיוע לקטין על זכותו להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיון כאמור בפסקה (4), בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, זולת אם בחר הקטין להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו;

(4)

ראה בית המשפט, לאחר ששקל את נסיבות הענין ואת טובת הקטין נושא הבקשה, כי יש צורך לתת צו הגנה, רשאי הוא, לאחר שנתן לקטין הזדמנות להשמיע את עמדתו לפניו, לתת צו הגנה; ואולם לא ייתן בית המשפט צו לפי סעיף 2(א)(1), אלא לאחר שקיבל תסקיר בכתב מעובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 3, ובלבד שנמצא סידור חוץ ביתי הולם לקטין.

(ג)

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3א לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 ואין בהגשת בקשה לצו הגנה לבית דין דתי, לפי סעיף קטן (א), כדי להקנות לבית הדין סמכות לדון לפי החוק האמור.

צו הגנה הגשת ערעור

אם בית המשפט לענייני משפחה או בית משפט השלום דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. אם בית הדין הרבני דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בצו הגנה ולקבל ייצוג וסיוע משפטי טרם הגשת הערעור.

צו הגנה וצו הטרדה מאיימת

הפרת הוראה מהוראות הצו היא עבירה פלילית שעלולה להביא למעצרו של מפר ההוראות ולהגשת כתב אישום נגדו. הוצאת צו הגנה לא מונעת את האפשרות להגיש בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת (נגד כל אדם).

אם הבקשה נדחתה ונקבע שהיא קנטרנית (לא רלוונטית, לא כנה, טורדנית), ניתן להטיל על מי שביקש את הצו:

 • תשלום הוצאות משפט לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע.
 • תשלום פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.
 • גורמים מסייעים
מוקד מענה ממשלתי מרכזי 1299
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח 118

כתב ערובה צו הגנה

במקרה שהנכם נפגעי אלימות במשפחה ואתם מבקשים על יסוד כך צו הגנה תידרשו לחתום על כתב ערבות בו אתם מתחייבים כי אם המידע שמסרתם יסודו בשקר וכי אם בשל כך ייגרם נזק לאדם אשר ביקשו נגדו צו הגנה, תצטרכו לשלם לו פיצויים על הנזק.

צו הגנה קבוע -מה תוקפו של צו הגנה

צו הגנה חוק

תקופת תוקף צו הגנה מתי תתבצע הארכת צו הגנה.
5.(א)תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת וכן, מנימוקים מיוחדים כאמור, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של צו הגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת.
הסעיף בחוק קובע כי תוקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חודשים עד לכל היותר שנה אחת.

צו הגנה איסור נשיאת נשק-איך מבטלים

(ב)איסור נשיאה והחזקה של נשק כאמור בסעיף 2ב ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר פקיעת תוקפו של צו ההגנה, כל עוד לא בוטל על ידי בית המשפט לפי בקשת המחויב בצו, ולגבי מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל גם לפי בקשת מפקד יחידה בדרגת סגן אלוף ומעלה; הדיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד שני הצדדים; לדיון לפי בקשת מפקד יחידה כאמור, יוזמן גם המחויב בצו.

(ג)תנאים והסדרים שבהם הותרו נשיאה והחזקה של נשק כאמור בסעיף 2ה, יעמדו בתוקפם כל עוד לא בוטלו על ידי בית המשפט לפי בקשת המחויב בצו, ולגבי מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל גם לפי בקשת מפקד יחידה שהוא בדרגת סגן אלוף ומעלה; הדיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד שני הצדדים כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד)התקיים דיון בבקשה לביטול האיסור או לביטול התנאים וההסדרים לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) לא ידון בית המשפט בבקשה חוזרת בענינים אלו אלא לאחר שעברו שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בדיון הקודם.

(ה)(1)נעתר בית המשפט לבקשה לביטול האיסור או לביטול התנאים וההסדרים לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), לא יוחזר הנשק למחויב בצו, אלא לאחר הצגת רישיון תקף שנתקבל לפי חוק כלי היריה, אם רישיון כזה נדרש לשם נשיאתו או החזקתו של הנשק;

אם במסגרת הליכי צו הגנה הוצא נגדך צו הגנה הכולל איסור נשיאת נשק איסור זה ימשיך לעמוד בתוקפו גם שנה לאחר מכן אלא אם תוגש בקשה מיוחדת לביטול האיסור לנשיאת נשק.

(תיקון מס' 5) תשס"א-2000

(2)אין בביטול האיסור לשאת או להחזיק נשק על ידי בית המשפט לפי סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של פקיד הרישוי לפי סעיף 12 לחוק כלי היריה.

צו הגנה מתי מגישים תסקיר?

בית המשפט רשאי, ובמקרים רבים אף עושה זאת, להורות לפקיד סעד להכין תסקיר בכתב בנוגע לאדם שהוצא נגדו צו הגנה

6.לצורך הליך על פי סעיף 4(ב) או סעיף 5(ב) או (ג) רשאי בית המשפט לצוות על עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 2(ז)(1) או בסעיף 3, לפי העניין, להכין תסקיר בכתב עד למועד שיקבע בכל דבר הקשור למתן צו הגנה, והוראות חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, יחולו בשינויים המחוייבים על הכנתו, אף אם התסקיר נתבקש לגבי מי שאינו כלול בחוק האמור.

ערעור על צו הגנה

הסיבה המרכזית שבגלל אני מבקשת מלקוחותי לא להסכים לצו הגנה בהסכמה היא העובדה שצו הגנה בהסכמה מונע מהם לערער על פסק הדין. זיכרו קיים פער משמעותי בין מה שאומר השופט באולם לבין מה שיכתוב בפסק דינו.
על צו הגנה שניתן לא בהסכמה ניתן לערער תוך 45 ימים בסכות לבית המשפט המחוזי אשר יש לו סמכות מקומית ועניינית.

צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה

סיפורי אלימות במשפחה מתוארים בפסיקה בהרחבה. אל תחושו שאתם לבד.

עוד ערב שגרתי בבית משפחה בדרום הארץ. אבא אמא ושמונה ילדים קטינים בגילאים חמש עד 18. כל הפרטים בכתבה שונו כדי שלא ניתן יהיה לזהות את הצדדים. המקרה הבא ימחיש מקרה אחד שתואר בפסיקה. באחד הערבים ישבו בני משפחה לארוחת ערב. לפתע האמא שירלי שם בדוי קמה בצעקות מהכסא ניגשת אל השטריימל של האבא לוקחת אותו בידיה. לוקחת מארון הבגדים את כל בגדיו, ניגשת למטבח נוטלת בקבוק שמן של שלושה ליטרים ולעיני ילדי המשפחה ובצרחות מחרישות אוזניים שורפת את בגדיו של האב. הילדים ההמומים בורחים מהבית כשהם לבושים בפיג'מות. מכבי האש שמגיעים דקות ספורות לאחר מכן מחלצים בנס גדול את אבי המשפחה שהיה כלוא באחד החדרים ולא הצליח לעבור את האש. באותו לילה פוזרו הילדים בין בתי בני משפחותיהם ברחבי הארץ ולמחרת בבוקר החלו כל הילדים בטיפול פסיכולוגי במחלקה הרווחה השכונתית.

אבי המשפחה ניגש לבית המשפט לענייני משפחה וביקש הוצאת צו הגנה והרחקה לאשתו מבית המגורים ודרש כי הסדרי ראייה של הילדים עם אמם יתקיימו במרכז קשר.

האב סיפר לבית המשפט כי לא הייתה זו הפעם הראשונה שהאם התנהגה בצורה אלימה ופוגענית כל כך ותיאר ארוע נוסף שאירע בעבר:

 1. בתאריך 8.5. איימה כי תהרוג את הילדים.
 2. שלחה את הילדה בת 10 להביא לה עלי הרדוף על מנת לבצע ניסיון התאבדות.
 3. השמידה את בגדי הבעל לעיני הילדים על מנת שלא יוכל לצאת מהבית.
 4. במוצ"ש 7.5. ניסיון להצית את עצמה על ידי שהבעירה את הגז וקרבה את הכיסוי ראש ללהבה שכובתה מיד על ידי הבעל.
 5. השליכה חפצים כבדים לעיני הילדים.
 6. ביום 5.5. פגיעות פיזיות בבעל לעיני הילדים. מכות ובעיטות.
 7. יום רביעי 4.5. ניסיון התאבדות לעיני הילדים.
 8. בהמשך היום הכניסה את הילדים לפאניקה בהסבירה כיצד יוותרו ללא אם, כי היא לא תקום בבוקר ותהיה לה הלוויה.
 9. בשעת התקפה אמרה לילדים שהיא תדאג שכולם יצאו פגועי נפש".

כך כתב האב מילה במילה. כאמור בכתבה זו לא יהיו פרטים מזהים מחמת חיסיון.

"אין כל ספק שצו ההגנה הוא אחד הכלים החשובים והמשמעותיים במאבק היומיומי באלימות במשפחה אף כי הוא אינו חף ממגרעות וודאי וודאי שלא יכול לתת מענה למצבים מורכבים שמייצרת המציאות הישראלית"

צו הגנה מתי ניתן לפנות בבקשה לצו הגנה?

צו ההגנה ניתן על ידי בית משפט לענייני משפחה בכל רחבי הארץ והוא מוגבל למקרים שבהם נשקפת בכנה ברורה ומיידית לשלומו של מי מבני המשפחה מצד בן משפחה אחר. לאחרונה אנו עדים לצערי לעלייה במספר הבקשות לצו הגנה המוגשות על ידי הורים כנגד ילדיהם ואולם זהו עניין למאמר אחר אשר יתפרסם באתר בקרוב.
צו ההגנה מורה על הרחקת הפוגע מבית המשפחה וממקום העבודה של הנפגע ואוסר על הפוגע להתקרב לנפגע מרחק אותו יקבע בית המשפט.
תוקפו של צו ההגנה לא יעלה על שלוה חודשים בשלב ראשון ובשלב שני ניתן להאריכו לחצי שנה ובמקרים חריגים ביותר להאריכו לשנה על פי שיקול דעתו.
צו ההגנה מוגדר כפיתרון חרום בלבד תקופת צינון אשר במהלכה יש לחתור להפרדה מוחלטת בין הצדדים.

צו הגנה אלימות נפשית

צווי הגנה ניתנים גם במקרים בהם מוכחת אלימות נפשית מתמשכת כנגד הנפגע. במקרה כזה יש להגיש בקשה לצו הגנה באמצעות עורך דין לצו הגנה אשר יפרט בתצהיר מפורט את ההתעללות הנפשית אותה עבר הפוגע. במקרים כאלה מומלץ לצרף חוות דעת מקצועית אשר תפרט בהרחבה את מצבכם הנפשי כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיי הנישואין ותוך הסבר על הקשר הסיבתי בין ההתעללות הנפשית אשר אתם חווים מבן הזוג.

צו הרחקה משטרתי – מה הוא כולל ואיזה עונשים צפויים למי שמפר אותו

כסעד ראשון ולפני הכל אם את או אתה עוברים פגיעה פיזית או נפשית אתם יכולים לגשת להתלונן במשטרה. לקצין משטרה יש סמכות להרחיק אדם המהווה סכנה לאחר ודינו של צו הרחקה מהמשטרה כדין כל צו הרחקה אחר אשר יוצא מבית המשפט. פעמים רבות צו הרחקה שיוצא מהמשטרה הוא אפילו מרתיע יותר מצו הרחקה שניתן על ידי בית המשפט שכן קצין משטרה מוסר אותו ידנית לאדם הפוגע. בכל מקרה חשוב להתייעץ עם עורך דין צו הרחקה על מנת לדעת כיצד אתם מתמודדים בין אם הוצא נגדכם צו הרחקה ובין אם אתם אלה אשר מגישים בקשה לצו הגנה או הרחקה. כל מי שקיבל צו הרחקה ומפר אותו לצפוי לכתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית.
צו הרחקה,  בדיוק כפי שהוא נקרא דורש מאדם מסויים להתרחק מאדם אחר. במרבית המקרים אם מדובר בצו הגנה אזי מצויין המחק אותו יש לשמור ואילו בצו הרחקה לרוב מדובר בהרחקה כללית ולכן קיים צורך בהתייעצות עם עורך דין המתמחה בצווי הגנה והרחקה.
לדעת שלא תמיד צו ההרחקה כולל רק את המרחק שצריך להישמר.

צו הגנה-איך מבטלים? בדיקת פוליגרף מומלצת

קיים קושי שיפוטי עצום בקביעת ראיות בעניין צווי הרחקה וצווי הגנה וקיימים מקרים שמספרם אינו ידוע בו מוצאים צווי הרחקה וצווי הגנה שלא כדין

בבקשות המוגשות בעניין צו הגנה פעמים רבות לא קיימת כל ראייה ולמעשה מדובר במילה כנגד מילה. חמור יותר, כאשר מוגשת בקשה בשם קטין על ידי אחד מההורים. המצב שנוצר הוא שביהמ"ש נותר עם שתי גרסאות קוטביות, עם מעט מאוד ראיות ישירות (אם בכלל), והקושי שנוצר הוא, לקבוע האם החבלה / הפגיעה (גם הנפשית) באדם נגרמה בשל בן הזוג אם בכלל.   כעורכת דין לענייני משפחה מזה שנים רבות המלצתי החשובה ביותר הינה לגשת לבדיקת פוליגרף פרטית. בדיקה זו אשר חייבת להיעשות לאחר ייעוץ עם עורך דין מומחה לענייני משפחה אשר הינו גם עורך דין מומחה לענייני צו הרחקה, יכולה להיות ההבדל בין הצלת התיק לקריסתו.

צו הגנה מה אומרים בתי המשפט ועל הצורך בשימוש בפוליגרף:

"סבורני, כי הצבת האינטרסים וחובת ההגנה על הצדדים כולם, מחייבת את בית המשפט למשנה זהירות ולשקול במקרים מסויימים ומתאימים, היענות בחיוב לבקשות לצווי הגנה רק בהתקיים צבר ראייתי איכותי של מעל מאזן הסתברויות, כאשר יש לשקול שימוש זהיר באמצעים מסייעים להערכת מהימנות בעלי הדין בדמות בדיקת פוליגרף.  אמנם כן, ההליכים במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה הם הליכים אזרחיים במהותם וחלים עליהם דיני הראיות האזרחיים. על מבקש הצו רובץ נטל הראיה בדבר קיומם של האירועים המהווים לטענתו בסיס ותשתית לקבלת הצו. עלכן, במקרה שבו לא ניתן לקבוע עלפי עדויות הצדדים ממצא עובדתי מחייב עקב עדויות סותרות של שני הצדדים, ובהיעדר כל ראיה התומכת בעדות מבקש הצו, דין הוא כי תידחה הבקשה (תמ|"ש כ"ס 1880/04 ר.פ. נ' ג.ש. פ"ד תשס"ד (3) 897, 902 וכן במאגרים). אך לטעמי, גם במקרה בו ישנה אפשרות לקביעת ממצאים עובדתיים, על הדבר להיעשות באחת משתי אלה : או על פי מידת הוכחה גבוהה יותר ממאזן הסתברויות כנהוג במשפט אזרחי, עד כדי רמת הביניים שהפסיקה דנה בה במקרים אחרים; או במידת הוכחה של מאזן הסתברויות אך בהסתמך על כמות הוכחות גדולה יותר ורמת הוכחה משכנעת יותר."          

צו הגנה שימוש בפוליגרף

השופט אסף זגורי כתב מפורשות באחד מפסקי דינו כי: " אני קובע כי קיימת לבית המשפט לענייני משפחה סמכות נרחבת ומיוחדת, לקבל את בדיקת הפוליגרף כראיה, בוודאי מקום שהוגשה בהסכמה וזאת בין אם מכוח סדרי הדין הנהוגים ובין אם מכוח סמכותו לסטות מסדרי הדין ודיני הראיות מכוח סעיף 8 (ר) לחוק בית המשפט לענייני משפחה,התשנ"ה – 1995 ולקבל כל ראיה גם אם אינה קבילה תקנה 258 יד (א)לתקסד"א, התשמ"ד – 1984 הקובעת, כי "בית המשפט רשאי לקבל כראיה כל עדות שהובאה בפניו, אף אם אינה קבילה בבית משפט אחר"). שילוב סמכות זו עם המודעות לקושי האינהרנטי בקביעת ממצאים עובדתיים בצווי הגנה מצריך את היושב בדין לא אחת לעשות שימוש בבדיקת פוליגרף וכך גם במקרה דנן 3960/01 מ.נ. נ' מ.ר., [פורסם בנבו] (1/6/03); תמ"ש (ת"א) 13105/01פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו] (29/4/2001) ; תמ"ש ת"א 65350/99 פלונית נ' פלוני [פורסם בנבו]; תמ"ש (ת"א) 104843/00 פלונית נ' אלמוני [פורסם בנבו])".

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.