זכויות סבא וסבתא הסדרי ראייה

השינויים הגדולים באורח החיים המודרני ומנגד עלויות המחייה שהולכות וגדלות גורמות להורים רבים לעזור לילדיהם הן בהיבט הכספי והו בתמיכה יומיומית בגידול הילדים, הבאתם לבית הספר וחזרה, הוצאתם מהגנים ופעמים רבות אף הלנתם בסופי שבוע אצלם וזאת על מנת לאפשר להורים לסיים לימודי רפואה תובעניים או לנוח לאחר שבוע עבודה קשה. אלא שעזרה זו עלולה להסתיים גם בין כתלי בית המשפט שכן הסבים והסבתות המודרניים מסרבים לעמוד מן הצד ובמקרה שההורים מתגרשים הם עומדים על זכותם להסדרי ראייה מסודרים עם הנכדים ובית המשפט מצדו, לאחר בדיקה, מעניק להם הסדרי ראייה.

תוכן עניינים

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ
ללא התחייבות

עו"ד מומחית דיני משפחה רחל רייצ'ל שחר מרחיבה על השינויים הדרמטיים אשר עובר התא המשפחתי המודרני ומסבירה על זכויות סבא וסבתא הסדרי ראייה.

המקרה של יוסף וג'ינה לא שונה ממקרים רבים אותם אנו מכירים. במשך שנים רבות תמכו יוסף וג'ינה בילדיהם ובבנות זוגם בגידול הנכדים דאגו להוציא מהצהרונים, שהו עם הילדים כשהיו חולים, בישלו ארוחות נפלאות ושמרו על הילדים כשההורים נסעו לחו"ל לחופשה כדי לנוח. למרבה הצער, פרץ סכסוך בינם לבין בנם ואשתו והשניים החליטו להרחיק את הנכדים מהסבא והסבתא ולא לאפשר להם כל קשר.

הסבא והסבתא נשברו ואף החלו בטיפול פסיכולוגי ובעצת הפסיכולוג ובעידודו החליטו כי הם אינם מוכנים לעבור על כך לסדר היום ופנו לעורך דין המתמחה בדיני משפחה כדי להבים מה הם זכויותיהם וזאת לאחר שנים כה רבות בהם היה להם קשר חם ואמיתי עם הנכדים כשהסבא אשר הינו מורה למתמטיקה בפנסיה העביר בגרות חמש יחידות שלושה מנכדיו והיה קשור אליהם בעבותות.

הסדרי ראייה לסבא וסבתא-איך מגישים לאחר החוק החדש?

תקנה 258 כא 1 לתקנות סדר הדין האזרחי  התשמ"ד-1984 (תיקון תשס"ח 2007), הקובעת:

"א) הורה הורהו של קטין רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך בינו לבין הורה של קטין, בעניין קביעת דרכי קשר בינו לבין הקטין להבטחת טובתו של הקטין, לפי סעיף 68  לחוק הכשרות המשפטית ןהאפוטרופסות התשכ"ה-1965הבקשה תוגש לפי טופס 26ג ותחול עליה תקנה 258 כ(ב1) ו-(ד), בשינויים המחויבים.

(ב) הודיעה יחידת הסיוע שאליה הופנתה בקשה לפי תקנת משנה (א), לבית המשפט כי הצדדים לא הגיעו ליישוב הסכסוך בהסכמה, רשאי מגיש הבקשה להגיש תובענה בעניין."

בתיקון זה סלל מחוקק המשנה את הדרך לתובענות סבים להסדרי ראייה עם נכדיהם, כפי זו המונחת בפנינו, ובכך גם הביע את עמדתו לפיה, כוונת המחוקק היא כי  סעיף 68  לחוק הכשרות המשפטית ןהאפוטרופסות מהווה את המסגרת הנורמטיבית המתאימה לתביעות מעין אלו ואכן נועד, בין היתר, לפתור גם בעיה המתעוררת בעניין הסדרי ראיה בין סב או סבתא לנכד למקרה שנסיבותיו אינן נופלות לגדרו של ס' 28 א' לחוק.

בעבר יכלו סבים וסבתות לעתור לקיום הסדרי ראייה עם נכדיהם רק במצב בו חלילה היו הורים שכולים ובנם או בתם נפטרו והאישה אן הבעל סירבו לקיום הסדרי ראייה. מצב מקומם זה הביא את המחוקק לתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכיום ניתן להגיש תביעה למימוש זכויות סבא וסבתא להסדרי ראייה מכוח ס' 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

המחוזי מחדש הסדרי ראייה לסבא וסבתא עם הנכדים

במצב המשפט הנוכחי ייקבעו הסדרי ראייה בין סבא וסבתא לנכדיהם ובלבד שאותם סבים וסבתות אינם גורמים נזק לקטין במובן שאינם פוגעים בדרך כלשהי בסמכות ההורית של אביו או אמו וכן אינם אומרים דברים קשים על ההורים באופן הגורם לילד למונח ,SPLIT LOYALTY  

המונח של קרע בין נאמנויות משמעו שהילד חש קרוע בין הצורך להיות נאמן להוריו לצורך להקשיב לדברי סבו וסבתו והעמדתו במצב כזה היא עצמה גורמת לנזק חמור להתפתחותו כילד.

כך גם ביקורת על אורח החיים של ההורה האחר פוגעת בקטין שלא לצורך ומערערת את יציבותו. החשובה ביותר הינה העובדה המשמחת שאין כל צורך להוכיח כי קיימת בעיה של מסוגלות הורית אצל ההורים כדי לזכות בהסדרי ראייה וכל שיש להראות הוא שטובת הקטין לא תיפגע מהסדרי הראייה עם הסבים והסבתות.

מקרים שבהם ההורים מנסים לנתק את ילדיהם מסבם וסבתם עלולים לגרום לניכור של הדור השלישי שעליו אמנם לא מדברים אבל הוא בהחלט קיים כשבהליך גירושין מכוער כבר "סוגרים חשבונות" גם עם הסבא והסבתא.

מנגד, במקרים שבהם מוכיחים ההורים כי הסבים משתמשים במפגשים עם הילדים כדי להעביר מסרים שליליים על ההורים או לערב את הילדים בסכסוך שבינם לבין ההורים או מסכנים את הילדים בכל דרך אחרת בוודאי שאין להיעתר לבקשה להסדרי ראיה כאלה משום שטובת הילדים נפגעת.

אם כן מתי ניתן לדרוש הסדרי ראייה לסבא וסבתא?

1. המקרה הנפוץ ביותר הינו מצב בו הבן או הבת מתגרשים ובן הזוג אינם מאפשרים לסבא ולסבתא לקיים הסדרי ראייה. קיימים מצבים בהם למשל מוצא צו הגנה כנגד האבא אך הדבר אינו אומר שהסבא והסבתא צריכים להיענש שכן לא עשו דבר רע ובמצב כזה יש לפנות לייעוץ אצל עו"ד מומחה לדיני משפחה.

2. המקרה השכיח הנוסף הוא שבשל אי תשלום מזונות על ידי הבן מנסה הגרושה למנוע הסדרי ראייה עם האב והוריו ובכך להפעיל לחץ על הסבא והסבתא לשלם מזונות במקום הבן.

3. המקרים הלא פחות קשים ועצובים הינם מקרים בו אחד מבני הזוג נפטר והאלמן או האלמנה מתרחקים מבני משפחת המנוח ובכך מרחיקים בכוונה או לא בכוונה את ילדיהם וגם במקרה כזה יש לגשת להתייעצות  עם עו"ד מומחה לדיני משפחה ולפתוח בהליכים משפטיים.