האם לגרושה מותר לקחת את הילדים ולעבור לעיר אחרת, ולהרחיק אותם מהאב?

במקרים רבים לאחר חתימת הסכם גירושין בין בני זוג, מכירה האם או האב בן זוג אחר ורוצים להעתיק את מקום מגוריהם לעיר אחרת. במצב כזה השאלה המשפטית היא האם אם לגרושה מותר לקחת את הילדים ולעבור יחד איתם לעיר אחרת, או אפילו להגר לחו"ל תוך הרחקת הילדים מאביהם. מה הפתרון אם הגרושה מודיעה שהיא מתכוונת לעבור עיר |(פנייה לייעוץ עורך דין דיני משפחה ובמידת הצורך צו מניעה) כיצד בית המשפט פוסק בתביעות מסוג זה? איך מבטיחים המשך הסדרי ראייה בין האב לילדים?

תוכן עניינים

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ
ללא התחייבות

מעבר מקום מגורים של ילד להורים בנפרד או בהליך גירושין

מהם שיקולי בית המשפט בעניין מעבר מקום מגורים של ילד בנפרד או גרושים

השיקולים אותם שוקל בית המשפט הם טובת הילד וסיבת המעבר. כך למשל באחד מפסקי הדין ביקשה האם לעבור למקום מגורים אחר בשל יוקר המחיה ומציאת פרנסה טובה יותר.

האם סיפרה לבית המשפט שיוקר המחיה הקיים באיזור מגוריה בכלל ובפרט יוקר שכר הדירה גורמים לה לקשיים כלכליים היא נאלצה לעבור דירה לאחרונה ולא ברור אם תצליח לעמוד בתשלומי שכר הדירה החדשה העולים על משכורתה .היא מבקשת למצוא דירה אשר תוכל להתגורר בה לאורך זמן ובכל להעניק לבתה יציבות וביטחון דבר שאינו אפשרי במצב הקיים .כמו כן אין לאם מערכות תמיכה בת' .מצב זה גורם לאישה מצוקה ותסכול .

לטענת האם עלויות המחייה בעיר המגורים אליה היא מבקשת לעבור נמוכות משמעותית מעלויות המחייה בעיר הנוכחית כך, שבמעבר יתאפשר לאם לגדל את בתה ברווחה כלכלית יחסית ובסביבה מתאימה יותר לילדים ובמטרה לאפשר לה חיים יציבים וראויים ללא מעברים נוספים. האם טענה  יש קורלציה בין טובת האם לטובת הקטינה שכן, שיקוליה הכלכליים של האם הינם המפתח לאיכות חייה וחיי הקטינה בהתחשב בעובדה כי נטל גידול הקטינה רובץ על כתפי האם בלבד. בית המשפט במקרה זה לא קיבל את טענת האם וקבע כי מעבר האם לעיר אחרת יפגע אנושות בקשר של הקטינה עם אביה ויגרום לכך שהסדרי הראייה בין האב לקטינה לא יוכלו להתקיים. במצב כזה, כך קבע בית המשפט, טובת הילדה גוברת על רצונה של האם לשפר את מצבה הכלכלי.

מה אומר החוק בעניין מעבר מגורי קטין לאחר הסכם גירושין-ייעוץ מעורך דין דיני משפחה?

ס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 קובע כי ככלל, קביעת מקום מגוריו של הקטין, ככל פעולה בעניינו, תיעשה תוך הסכמה משותפת של שני ההורים. בהעדר הסכמה, על בית המשפט להכריע במחלוקת בהתאם לעקרון טובת הילד כפי שקבוע בסעיף 25 לחוק.

לא אחת נקבע, כי עקרון טובת הילד הינו עקרון עמום, אליו יוצק בית המשפט תוכן בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. כמו כן, על בית המשפט לשקול בכל מקרה ומקרה את טובתו הקונקרטית של הקטין שעניינו נדון בפניו.

ברגע שמוגשת תביעה לבית המשפט לאסור מעבר של קטין מעיר אחת לעיר אחרת מומלץ לתמוך זאת בחוות דעת מטעמכם של מומחה אשר מבסס את האיסור להעברת הקטין מעיר לעיר. בכל מקרה, עם הגשת תביעה יזמין בית המשפט תסקיר פקידת סעד שתבחן את טובת הקטין בעניין זה.

ההכרעה בדבר טובת הקטין מבוססת על מכלול הראיות המונחות לפתחו של בית המשפט. לרבות, תסקירים וחוות דעת מומחים מקצועיים, להם יש את הכלים המתאימים, המומחיות המקצועית והניסיון הדרוש. חוות דעת של גורמים מקצועיים הינה כלי עזר בעל משקל משמעותי והכרחי בתובענות מסוג זה. חוות הדעת ובכלל זה תסקיר עו"ס לסדרי דין מספקים התרשמות אובייקטיבית מקצועית, המסייעת לבית המשפט להכריע בסוגיה בעלת רגישות וחשיבות עליונה כגון טובת הקטין. בפסיקה נקבע לא אחת שקיימת חשיבות לחוות דעת מומחה. נקבע כי, "חוות דעתם של מומחים מהווה, אפוא, מכשיר חשוב בו מסתייע בית המשפט בבואו להכריע בשאלות הנוגעות לטובתו של הקטין וככלל, אף יאמץ בית המשפט את המלצת המומחים שאותם מינה, אלא אם כן קיימים טעמים נכבדים ובעלי משקל ממשי, המצדיקים סטייה מאותה המלצה", פס"ד פלוני נ' פלוני.

האם לגרושה מותר לעבור עיר או לגרוש כיצד יש להגיש תביעה לצו מניעה האוסר מעבר מגורים? -ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

מכיוון שפנייה לייעוץ משפטי היא קריטית וחשובה יסדנו במשרד קו חם לפניות טלפוניות בנושא עורך דין דיני משפחה

050-6914314