מידע ליורשים כאשר קיימת צוואה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

איך מגנים נכון על צוואה? הצק ליסט המלא 2023

במאמר הזה נסקור מספר נושאים משלימים – חופש ההחלטה, הגדרות יורשים, הגדרות נכסים בצוואה, כתב הקדש והקדש ציבורי.

עו

מידע ליורשים כאשר קיימת צוואה

תוכן עניינים:

 1. מימוש עזבון של אדם שנפטר:
  • הסבר על תהליך מימוש עזבון לפי צוואה לאחר מות המוריש.
 2. הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה:
  • הסבר על האפשרות להגיש בקשה לצו קיום צוואה בדרך מקוונת.
 3. הגשת בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה למי שאינו מיוצג:
  • הדרך להגיש בקשה באופן ידני לקבלת צו קיום צוואה במקרים בהם היורש אינו מיוצג באופן משפטי.
 4. בקשה לקבלת העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו קיום צוואה:
  • הסבר על אופציה לקבל העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו קיום צוואה.
 5. התנגדות לצו קיום צוואה:
  • הסבר על דרך להתנגד לצו קיום צוואה במקרים בהם יש ערעור על תוקף הצו.
 6. דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה:
  • הבנת דלתיים סגורות ואפשרויות לדיון בענייני משפחה במקרים של ירושה.
 7. בקשה למינוי מנהל עיזבון (ירושה):
  • הסבר על אופציה לבקש מנהל עיזבון במקרים של ירושה מורכבת או בעליית מחלוקת.
 8. בקשה לתיקון צו קיום צוואה:
  • הסבר על אפשרות לבקש תיקון לצו קיום צוואה במקרים בהם נדרשים שינויים.
 9. בקשה לביטול צו קיום צוואה:
  • הסבר על האפשרות לבקש ביטול לצו קיום צוואה במקרים מסוימים.
 10. רישום זכויות יורשים במקרקעין:
  • הסבר על רישום זכויות יורשים בנכסי מקרקעין והפרטים המעוגנים בתהליך.
 11. ויתור על ירושה (הסתלקות יורש):
  • הסבר על האפשרות לוויתור על ירושה והתנאים הנדרשים להסתלקות מהירושה.
 12. יורש פסול:
  • הגדרת יורש פסול וסיבות שבהן יכול להיחשב יורש פסול.
 13. טעות בכתיבת צוואה:
  • הסבר על טעויות שבכתיבת צוואה והאפשרויות לתיקון אותן.
 14. ביצוע עסקאות בירושה:
  • הסבר על עסקאות בירושה והחשיבות של הבחנה בינן לבין עסקאות בעיזבון.

שאלות ותשובות נפוצות:

 1. שאלה: מהו הגורם לכתיבת צוואה פסולה?
 • תשובה: כתיבת צוואה פסולה עשויה לקרות מסיבות שונות, כמו הורשעות בניסיון להוריש את המוריש או גרימת מותו, זיוף צוואה, ועוד.
 1. שאלה: מה עושים במקרה של טעות בכתיבת צוואה?
 • תשובה: אם נמצאת טעות בכתיבת צוואה, יש לנסות ולתקן אותה לפי רצון המצווה. אם לא ניתן לקבוע את המצווה המקורית, הצוואה עשויה להתבטל.
 1. שאלה: מה ההבחנה בין עסקה בירושה לבין עסקה בעיזבון?
 • תשובה: עסקה בירושה היא התחייבות להעביר נכס מנכסיו של המוריש ליורש, בעוד עסקה בעיזבון היא התחייבות להעביר נכס לאדם אחר שאינו יורש בערך.
 1. שאלה: מהו התהליך לביטול צו קיום צוואה?
 • תשובה: כדי לבטל צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה לבית המשפט. הבקשה תישוב במקרים שבהם ניתן לקבוע שהמצווה טעתה, או כאשר ניתן להוכיח שהצו נכתב בעילה שולית או בעלת רעיון.
 1. שאלה: מה היא ההתנגדות לצו קיום צוואה?
 • תשובה: התנגדות לצו קיום צוואה היא ההתנגדות של מי מהיורשים או אדם אחר למימוש הצו המופיע בצוואה.
 1. שאלה: איך ניתן לבקש למנות מנהל עיזבון (ירושה)?
 • תשובה: ניתן להגיש בקשה לבית המשפט למנות מנהל עיזבון כאשר יש צורך לנהל את הירושה במקרים של מחלה, חובות, או צורך אחר.
 1. שאלה: מהם השלבים בהגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה?
 • תשובה: השלבים כוללים: הגשת בקשה לבית המשפט, הצגת הטענות, הוכחת שימוש בצו על ידי המוריש ברעיון רע, ודיון בבית המשפט.
 1. שאלה: מהי התהליך להעברת צו ירושה במקרקעין?
 • תשובה: תהליך כולל הוא להוציא הצו ירושה לרשות בית המשפט ולשלם את העמלה הנדרשת. זאת מאפשרת לצו להופיע ברשומי המקרקעין.
 1. שאלה: מהו ויתור על ירושה (הסתלקות יורש)?
 • תשובה: ויתור על ירושה הוא פעולה בה יורש נוכל לוותר על הזכות לקבל ירושה שהוקצתה לו על ידי המוריש.
 1. שאלה: מה מתרחש אם יורש נחשב לפסול לרשת?
 • תשובה: יורש פסול מפוסל מלרשת על פי החוק במקרים שבהם הוא הורשע בניסיון להוריש או להרוג את המוריש, או נחשב פסול לרשת משום טעות של המצווה.

מימוש עזבון של אדם שנפטר

על יורשים (לפי דין או לפי צוואה), המבקשים לממש את נכסיו של אדם שמת (המוריש), להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה

אם האדם שמת ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"

אם האדם שמת לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"

לאחר מותו של אדם (המוריש), הנכסים שהותיר אחריו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין וכו') המכונים "עיזבון", מחולקים בין היורשים שלו.

 • אם האדם ערך צוואה, העיזבון יחולק בהתאם לאמור בה.
 • אם האדם לא ערך צוואה, העיזבון יחולק בהתאם לחוק.
 • אם לאדם אין כלל יורשים, עיזבונו יעבור למדינה.

הגשת בקשה לצורך מימוש (חלוקת וקבלת) העיזבון

 • כדי שיורשים יוכלו לקבל את חלקם בעיזבון ולהיות הבעלים החוקיים שלו, יש להגיש לרשם לענייני ירושה אחת משתי בקשות:
  • אם האדם שמת ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".
  • אם האדם שמת לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה".

סעיף

הסבר

שלבי מימוש עזבון

התהליך שנדרש למימוש עזבון

התהליך שנדרש לביצוע עזבון שנכתב בצוואה לאחר מות המוריש.

1. קבלת צו קיום

קבלת צו קיום

השלב הראשון: קבלת צו קיום צוואה, המאשר את זכויות היורשים לקבלת הנכסים.

2. הגשת בקשה לבירור

הגשת בקשה לבירור

יורשים מביאים את הצו לרשות הבנק המבצע את העסקה לבירור הנכסים.

3. בירור והעברה

בירור והעברה

הבנק בודק את הצו ומבצע את העברה הנדרשת שמטרתה מסירת הנכסים ליורשים.

4. סיום תהליך

סיום תהליך

סיום התהליך כאשר הנכסים מועברים ליורשים כפי שנקבע בצוואה.

 

 

שימו לב

 • אם המוריש הפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה ולא שיתף את קרוביו בכך, הדבר יתגלה כאשר יורשיו יפנו לרשם לענייני ירושה באחת הבקשות.
 • אדם יכול לערוך מספר צוואות בחייו, אך הצוואה האחרונה שערך היא זו הקובעת (ומבטלת את הקודמות), גם אם לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • אם הצוואה לא כוללת את כל נכסיו של האדם שמת, ניתן להגיש, בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה, גם בקשה למתן צו ירושה בגין הרכוש שלא נכלל בצוואה.

מה קורה אם למנוח אין יורשים

 • אם למנוח אין יורשים, לפי דין או לפי צוואה, עיזבונו עובר לניהול המדינה. לאחר כמה שנים, אם לא יימצאו יורשים, העיזבון יעבור לבעלות המדינה.
 • על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 • נכסי העיזבון ישמשו את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד בלבד.
 • כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מתוך נכסיו של האדם שמת, לאחד או יותר מאלו:
  • לאדם אשר ערב מות המנוח היה תלוי במנוח לכלכלתו.
  • לאדם או תאגיד אשר המנוח, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
  • לקרוב משפחה של המנוח או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.

 

מידע ליורשים כאשר קיימת צוואה
מידע ליורשים כאשר קיימת צוואה

 

הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה

צו קיום צוואה נדרש כדי לחלק את העיזבון כפי שרשום בהוראות צוואה ולתת תוקף מחייב להוראות הצוואה

מגיש בקשה שאינו מיוצג על ידי עורך דין, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות

לפי החוק, כל מי שיש בידו צוואה של המנוח חייב להגיש אותה לרשם לענייני ירושה כאשר נודע לו על פטירת המנוח

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

טפסים

 • בקשה מקוונת לצו קיום צוואה
 • תצהיר הסתלקות מעיזבון

כדי שצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) שרשומים בצוואה, יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • ללא צו קיום צוואה, גופים שלישיים לא יפעלו כאמור בצוואה ולא יחלקו את הנכסים כאמור בה. למשל בנקים או מנהל רישום המקרקעין.
 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למגיש הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון ל-2023): אגרת פתיחת בקשה (461 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).
 • מבקש שלא מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
 • עורך דין המייצג את מגיש הבקשה, נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

שימו לב

 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:
  • הרשם לענייני ירושה 
  • בית-דין דתי (כגון: הרבני, השרעי והדרוזי), בתנאי שכל הצדדים להליך מסכימים על הגשת הבקשה וניהול ההליך בפני בית הדין.

סעיף

הסבר

הליך לבקשה

הגשת בקשה מקוונת

איך ניתן להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה באמצעות ממשק מקוון.

1. כניסה למערכת המקוונת

כניסה למערכת המקוונת

השלב הראשון: כיצד ניתן להיכנס למערכת המקוונת כדי להגיש את הבקשה.

2. יצירת חשבון משתמש

יצירת חשבון משתמש

איך ליצור חשבון משתמש במערכת המקוונת עבור הבקשה.

3. הזנת פרטים אישיים

הזנת פרטים אישיים

אילו פרטים יש למלא במערכת על מנת לפתוח את הבקשה.

4. הגשת הבקשה

צו קיום צוואה מקוון

כיצד ניתן לקבל את הצו קיום צוואה באמצעות המערכת המקוונת.

5. קבלת הצו

 

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת כאשר המנוח ערך צוואה.
 • את הבקשה יכול להגיש באופן מקוון:
  • מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.
  • עורך-דין מטעם מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.

שימו לב

לפי החוק, כל מי שיש בידו צוואה של המנוח, חייב להגיש אותה לרשם לענייני ירושה כאשר נודע לו על פטירתו של המנוח.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה.
 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה לצו.

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון ל-2023):
  1. אגרת פתיחת בקשה- 461 ₪.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ₪.

שימו לב

 • מי שמגיש את הבקשה לקבלת הצו באופן מקוון (ולא ידני), משלם אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (436 ₪ במקום 513 ₪).
 • אם הנפטרים מתו בעקבות שירותם הצבאי, במהלך שירות מילואים או בפעולת איבה, בני משפחתם מדרגה ראשונה זכאים לפטור מהתשלום..

את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • באופן מקוון– באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (יש לסמן את האגרות המתאימות ברשימה שתפתח) או כחלק מהליך מילוי טופס הבקשה המקוון לקבלת הצו.
  • בבנק הדואר– באמצעות שוברים שניתן לקבל לאחר פנייה למוקד השירות והמידע של הרשם לענייני ירושה בדוא״ל Moked-Yerushot@justice.gov.il.
  • בעמדות תשלום אוטומטיות– באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום שממוקמות בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

מילוי והגשת הבקשה

 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה טרם הגשת הבקשה.
 • יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בכל אחד מחלקי הטופס ולצרף את המסמכים הבאים (סרוקים בפורמט PDF):
  1. צוואה.
  2. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית יש לצרף תעודת פטירה או בקשה להוכחת מותו.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
  4. אם יש מספר זוכים (יורשים) שרשומים בצוואה – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.
  5. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין – ייפוי כוח.
  6. אם יש זוכים (יורשים) שמוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
  7. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג) – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
  8. אם למנוח לא היו בני-זוג או ילדים – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המנוח או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
  9. אם למנוח לא היו הורים – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לאחיו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.
 • אם האגרה שולמה שלא כחלק ממילוי הטופס המקוון (באמצעות שוברים, עמדות תשלום אוטומטיות או שרת התשלומים הממשלתי) יש למלא את מספר האישור בגין תשלום האגרה במקום שמיועד לכך בטופס המקוון.
 • לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל שכוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו לא מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין.
 • בתוך 7 ימים לאחר שליחת הטופס המקוון, על מגיש הבקשה לשלוח בדואר רשום או למסור באופן אישי את הצוואה המקורית למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו של המנוח.
 • בסיום, לאחר בדיקת הבקשה ובדיקה שכל המסמכים שנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן הצו.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
  • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן את הצו.

שימו לב

הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה במקרים הבאים:

 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • מי שבעניינו הוגשה הבקשה הוא אדם שהאפוטרופוס הכללי מנהל את רכושו.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ראו לנכון ליזום הליך בקשר לבקשה או להצטרף להליך.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.

איתור בקשות ועיון בתיק

 • ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.
 • היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.
  • הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.

טיפ

 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

הגשת בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה למי שאינו מיוצג

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום כזוכה בצוואה (היורש) להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה"

מבקש שלא מיוצג יכול להגיש את הבקשה באופן ידני או באופן מקוון. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות

אם המנוח לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

טפסים

 • בקשה לצו קיום צוואה
 • תצהיר הסתלקות מעיזבון

כדי שצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) שרשומים בצוואה, יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון ל-2023): אגרת פתיחת בקשה (542 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).
 • מבקש שלא מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה באופן או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

שימו לב

 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:
  • הרשם לענייני ירושה 
  • בית-דין דתי (כגון: הרבני, השרעי והדרוזי), בתנאי שכל הצדדים להליך מסכימים על הגשת הבקשה וניהול ההליך בפני בית הדין.
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש באופן ידני מי שעומד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא רשום כזוכה (יורש) בצוואה שערך האדם שמת.
  2. הוא לא מיוצג על-ידי עורך-דין.

שימו לב

 • אם המנוח לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים.
 • אם המנוח ערך צוואה, אבל היא לא כללה את כל רכושו, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את הרכוש שלא מופיע בצוואה בין היורשים החוקיים.

סעיף

הסבר

הליך לבקשה

הגשת בקשה ידנית

איך ניתן להגיש בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה במקרים שאדם אינו מיוצג.

1. מילוי טופס

משך התהליך

כמה זמן יכול לקחת התהליך לקבלת הצו ומהם השלבים בו.

2. הגשת בקשה

תנאים להגשת בקשה ידנית

אילו תנאים יש למלא כאשר מבקשים להגיש בקשה ידנית לצו קיום צוואה.

3. בדיקת הבקשה

צו זמני עד לדיון בבקשה ידנית

האם ניתן לקבל צו זמני עד שישומעה ויידונה הבקשה הידנית.

4. תוצאת הבקשה

 

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרות עבור הגשת הבקשה.
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים שנדרשים יש להגיש ב-2 עותקים, באחת מהדרכים הבאות:
  • בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה שקרובים למקום מגוריו של המנוח.
  • משלוח בדואר רשום למשרדי הרשם לענייני ירושה הקרובים למקום מגוריו של המנוח.

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו קיום צוואה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון ל-2023):
  1. אגרת פתיחת בקשה – 542 ₪.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום) – 130 ₪.

שימו לב

 • מי שיגיש את הבקשה לקבלת הצו באופן מקוון, ישלם אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (461 ₪ במקום 542 ₪).
 • בן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שמת בפעולת איבה או במהלך שירותו הצבאי, פטורים מתשלום האגרות.

את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • באופן מקוון– באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (יש לסמן את האגרות המתאימות ברשימה שתפתח).
 • בבנק הדואר– באמצעות שוברים שניתן לקבל לאחר פנייה למוקד השירות והמידע של הרשם לענייני ירושה בדוא״ל Moked-Yerushot@justice.gov.il.
 • בעמדות תשלום אוטומטיות– באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום שממוקמות בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה לצו קיום צוואה מאתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בטופס הבקשה ולצרף את המסמכים הבאים:
  1. צוואה מקורית.
  2. תעודת הפטירה של המנוח או בקשה להוכחת מותו.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
  4. אישור על תשלום האגרות.
  5. אם יש מספר זוכים (יורשים) שרשומים בצוואה – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.
  6. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין – ייפוי כוח.
  7. אם יש זוכים (יורשים) שמוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
  8. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג) – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
  9. אם למנוח לא היו בני-זוג או ילדים – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המנוח או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
  10. אם למנוח לא היו הורים – אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לאחיו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן הצו.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
  • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן את הצו.

שימו לב

הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה במקרים הבאים:

 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • מי שבעניינו הוגשה הבקשה הוא אדם שהאפוטרופוס הכללי מנהל את רכושו.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ראו לנכון ליזום הליך בקשר לבקשה או להצטרף להליך.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.

איתור בקשות ועיון בתיק

 • ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.
 • היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.
  • הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.

טיפ

 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

חשוב לדעת

 • אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של המנוח, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.
 • לכל צוואה ולכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, יכול להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן צו לאחר שניתן היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.

הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.

בקשה לקבלת העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו קיום צוואה

החל משנת 2018 צווי ירושה וצווים לקיום צוואה מונפקים על-ידי רשם הירושות באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד

כדי לקבל העתק (דיגיטלי בלבד) של הצו, יש להגיש בקשה באמצעות המערכת המקוונת של רשם הירושות

לא ניתן לקבל העתק מודפס של הצו במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר)

קבלת הצו כרוכה בתשלום אגרה בסך 5.50 ₪ (עבור כל עמוד, נכון ל-2023)

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

 

החל משנת 2018, צווי ירושה וצווים לקיום צוואה מונפקים ונחתמים באופן דיגיטלי (קובץ מחשב) על-ידי הרשם לענייני ירושה ונשלחים לכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של מגישי הבקשה לקבלת הצו.

 • ניתן לקבל העתק דיגיטלי של הצו על-ידי הגשת בקשה במערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.

סעיף

הסבר

הליך לבקשה

הגשת בקשה

איך ניתן להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו קיום צוואה.

1. מילוי טופס

תיקון צו ירושה

האם ניתן לבקש תיקון בצו ירושה דיגיטלי ואילו הוראות תיקון קיימות.

2. הגשת בקשה

מניעת סנגור

איך ניתן למנוע סנגור או השהיית במתן העותק הדיגיטלי.

3. בדיקת הבקשה

 

שימו לב

 • אם הקובץ המקורי של הצו הדיגיטלי (ירושה או קיום צוואה) נמצא ברשותכם, ניתן להשתמש בו ואין צורך להזמין צו נוסף.
 • רשם הירושה לא מנפיק צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדיו (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • ניתן לקבל העתק דיגיטלי מצו ירושה או קיום צוואה בחיתום אפוסטיל לצורך הצגת הצו במדינות זרות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שמעוניין לקבל העתק מצו ירושה או צו קיום צוואה שהוצא בעבר על-ידי הרשם לענייני ירושה.

למי ואיך פונים

 • כדי להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו קיום צוואה, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • יש להיכנס למערכת המקוונת (איתור בקשות) של הרשם לענייני ירושה.
  • בדף שייפתח יש להזין את פרטי הזיהוי של המנוח, ללחוץ על "איתור" ולבחור את שם המנוח מתוך הרשימה שתפתח.

טיפ

ניתן לאתר את פרטי תיק המנוח אצל רשם הירושות באמצעות מספר תעודת-זהות, שם פרטי, שם משפחה ומחוז מטפל.


  • כעת, יש להזין את פרטי מגיש הבקשה: מספר תעודת-זהות/דרכון, שם מלא, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל (אליה יישלח העתק הצו הדיגיטלי).
  • בסיום, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך של 5.50 ₪ עבור כל עמוד (נכון ל-2023):
   • "באמצעות כרטיס אשראי מאובטח" וללחוץ על "לתשלום מאובטח".
   • "באמצעות אסמכתא" – להזין את מספר האישור שהתקבל לאחר תשלום האגרה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (ניתן לבצע את התשלום גם לפני תחילת תהליך הגשת הבקשה) וללחוץ על "שליחת טופס".
 • העתק דיגיטלי של צו הירושה או הצו לקיום צוואה יישלח לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה.

חשוב לדעת

 • החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • מומלץ לשמור את הצו הדיגיטלי במחשב כקובץ לשימוש עתידי, כדי יהיה ניתן להעבירו באופן מקוון לכל גורם שידרוש אותו.
 • אם הקובץ המקורי של הצו הדיגיטלי (צו ירושה או צו לקיום צוואה) נמצא ברשותכם, ניתן להשתמש בו ואין צורך להזמין צו נוסף.
 • ניתן לקבל את הצו החתום גם דרך ה"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • נית גם לקבל העתק דיגיטלי מצו ירושה או קיום צוואה בחיתום אפוסטיל לצורך הצגת הצו במדינות זרות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות למרכז השירות והמידע הטלפוני של הרשם לענייני ירושה בטלפון *2416 הפועל בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00.

התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר למעוניינים להביע את התנגדותם למתן הצו

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה

יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023)

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה.
 • הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023).

שימו לב

 • המידע עוסק במקרה שבו מבקשים להתנגד לעצם הבקשה לקבלת צו קיום צוואה והצו טרם ניתן.
 • אם כבר ניתן הצו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה.

תוכן הנושא

הסבר

עניין ההתנגדות

כיצד ניתן להתנגד לצו קיום צוואה ולמה ייתכן שהתנגדות כזו תתבטל.

דרכי התנגדות

האפשרויות השונות להתנגד לצו קיום צוואה והדרכים לעשות זאת.

תקנות והוראות

הכללים והתקנות החוקיים שנדרשים להפע״ם התנגדות לצו קיום צוואה.

 

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  2. טרם ניתן צו קיום צוואה.
  3. מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • המנוח ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
   • הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
   • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
   • אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת ההתנגדות.
 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה, באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל במשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. יש לזמן תור מראש.
  • בדואר למשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

שימו לב

מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

 • הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023), שניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (בטבלה שתפתח יש לסמן "התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה" ולעקוב אחר ההוראות).
  • בבנק הדואר באמצעות שוברים שניתן לקבל בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
  • בעמדות תשלום אוטומטיות (באמצעות כרטיס אשראי) שממוקמות בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

מילוי והגשת ההתנגדות

 • על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) שמופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

טיפ

ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט שאליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק באמצעות המערכת המקוונת אם התיק מתנהל אצל הרשם, כי אם התיק הועבר לבית-המשפט יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • לאחר שניתן צו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.
התהליך להעברת צו ירושה במקרקעין
התהליך להעברת צו ירושה במקרקעין

דיון בדלתיים סגורות בענייני משפחה

צד להליך בבית משפט בעניין המוגדר ענייני משפחה זכאי כי הדיון ייעשה בדלתיים סגורות

לבית המשפט סמכות להחליט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי

 

סעיף 68 (ה) לחוק בתי המשפט קובע כי ענייני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה מלבד תובענות לפי חוק הירושה תשכ"ה-1965, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק השמות, ולפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963 – יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בעניין, כולו או מקצתו, בפומבי.

מי זכאי?

 • כל אדם הנמצא בהליך משפטי בפני בית משפט בעניין המוגדר כענייני משפחה.
 • הזכות אינה חלה על תובענות בענייני ירושה שמקורם אינו בסכסוך משפחתי, תובענות לפי חוק השמות ותובענות לפי חוק קביעת גיל תשכ"ד-1963.

תוכן הנושא

הסבר

דלתיים סגורות בענייני משפחה

המשמעות של "דלתיים סגורות" וכיצד הן משתנות כאשר נכנסים לדיון בענייני משפחה.

הליך דיון

איך הליך דיון בענייני משפחה בדלתיים סגורות מתנהל, ומי יכול להשתתף בו.

פתרון סכסוכים

דרכי פתרון סכסוכים בדלתיים סגורות ומהם החלפים האפשריים.

 

נושאים המוגדרים כענייני משפחה

 • תביעות בענייני המעמד האישי, כמו נישואין וגירושין.
 • תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
  • "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
   1. בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
   2. ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
   3. הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
   4. נכדו;
   5. הורי הוריו;
   6. אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
  • "הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;
 • תביעה למזונות או למדור;
 • תביעה לאבהות או לאמהות;
 • תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
 • תובענה לפי חוקים אלה:
  • חוק גיל הנישואין, תש"י-1950;
  • חוק השמות;
  • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;
  • חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;
  • חוק הירושה, כולל תביעה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו;
  • חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969;
  • חוק יחסי ממון בין בני זוג;
  • חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981;
  • חוק למניעת אלימות במשפחה;
  • חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי בית המשפט.

חשוב לדעת

 • לבית המשפט יש סמכות להורות כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם בענייני משפחה מאת האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בכפוך לתנאי הזכאות.

שימו לב

במקרה שאדם פרסם מידע מתוך דיון שהתנהל בדלתיים סגורות ללא אישור בית המשפט, ניתן להגיש כנגדו תביעה נזיקית בעילת הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין (על הפרתו של סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט וכן בעילת פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות

בקשה למינוי מנהל עיזבון (ירושה)

כל מי שיש לו עניין בירושה או בצוואה, יכול לבקש למנות מנהל עיזבון כדי לשמור על נכסי העיזבון (הירושה) וחלוקתם בין הזכאים

הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי יורש, זוכה או צד ג׳ (כמו נושה של המנוח)

ככלל, מנהל עיזבון ימונה במקרה של חילוקי דעות בין היורשים או במקרה שלא ניתן לאתר חלק מהיורשים

יש לשלם אגרה עבור הבקשה

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

טפסים

 • טופס בקשה למינוי מנהל עיזבון

מנהל עיזבון הוא גורם מקצועי שתפקידו, בין היתר, לכנס את נכסי העיזבון/הירושה (כספים, רכוש, זכויות וכו'), לשלם את חובות המנוח ולחלק את הירושה בין הזכאים לה.

 • לרוב נהוג שלא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח ציין זאת במפורש בצוואה, אלא אם מדובר במקרים מורכבים במיוחד כגון: חילוקי דעות בין היורשים, קושי לאתר חלק מהיורשים, חובות כבדים ומורכבים, זכויות ונכסים מחוץ לישראל, יורשים קטינים, יורשים שמונה להם אפוטרופוס ובמקרים שקיים חשש שייגרם נזק לעיזבון.
 • את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה כבקשה נפרדת במקביל להגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (או אחרי שניתן צו).

שימו לב

 • אם הבקשה לא מוסכמת על כל הצדדים (יורשים, זוכים וכו׳), יש להגיש אותה לבית-המשפט לענייני משפחה (לפי מקום מושבו של המנוח) ולא לרשם הירושה.
 • עם זאת, אם המינוי נעשה לפי הוראות הצוואה, אין צורך בהסכמות הזוכים לפי הצוואה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מאלו יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון:
  • יורש שמופיע בצו הירושה.
  • זכאי לפי צוואה.
  • כל מי שיש לו עניין בעיזבון ובחלוקתו (כמו נושה של המנוח או של אחד מהיורשים שטוען שחייבים לו כספים).

תוכן הנושא

הסבר

בקשה למינוי מנהל עיזבון

מהו מנהל עיזבון וכיצד ניתן לבקש את מינויו במקרים מסוימים.

הליך המינוי

איך הליך המינוי מתבצע ומהם התנאים לקבלת מנהל עיזבון.

תפקידי המנהל

מהם תפקידי המנהל עיזבון לאחר מינויו וכיצד הוא יכול לפעול.

 

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש לשלם את האגרה עבור הגשת הבקשה.
 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באחת משלוש דרכים: באופן מקוון, בדואר או בקבלת קהל.

מילוי הבקשה

 • יש להדפיס ולמלא את טופס הבקשה למינוי מנהל עיזבון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר שנערך ואומת על-ידי עורך-דין שבו מפורטים הנימוקים למינוי מנהל העיזבון.
  • אישור על תשלום האגרה (במחוז תל-אביב והמרכז יש לצרף בשלב הגשת הבקשה אישור על תשלום האגרה הראשונה בלבד- "בקשה למינוי מנהל עיזבון").
  • ייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על-ידי עורך-דין).
  • "מסמך הסכמה"- מסמך שכתוב וחתום על-ידי האדם שמוצע להיות מנהל העיזבון כי הוא מסכים למינוי. על מסמך ההסכמה להכיל את הפרטים הבאים:
   • שמו המלא ומספר הזהות שלו.
   • שמו המלא ומספר הזהות של המנוח (או המנוחים).
   • פירוט ההסכמה עצמה בצירוף חתימת ידו.
  • "מסמך הסכמה"- מסמך שכתוב וחתום על-ידי כל היורשים על-פי דין או של הזכאים על-פי הצוואה. על מסמך ההסכמה להכיל את הפרטים הבאים:
   • שמם המלא ומספר הזהות של כל היורשים על-פי דין או של כל הזכאים על-פי הצוואה.
   • שמו המלא ומספר הזהות של המנוח (או המנוחים).
   • פירוט ההסכמה עצמה בצירוף חתימת ידם של כל היורשים על-פי דין או של כל הזכאים על-פי הצוואה.

שימו לב

 • אם הבקשה לא מוסכמת על כל היורשים על-פי דין או כל הזוכים על-פי הצוואה – יש להגיש את הבקשה לבית-משפט לענייני משפחה (לפי מקום מושבו של המנוח).
 • עם זאת, אם הבקשה מוגשת לפי הוראות הצוואה שהורו כי אדם מסוים ימונה למנהל עיזבון, אין צורך בהסכמות הזוכים.

הגשת הבקשה

 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים המפורטים למעלה, ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל במשרד הרשם לענייני ירושה שבו ניתן הצו או מוגשת הבקשה לקבלת הצו (יש להביא שני עותקים של הבקשה). יש לזמן תור מראש.
  • בדואר למשרד הרשם לענייני ירושה שבו ניתן הצו או מוגשת הבקשה הבקשה לקבלת הצו (יש לשלוח שני עותקים של הבקשה).

שימו לב

מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות: "בקשה למינוי מנהל עיזבון" ו"תשלומי מנהל עיזבון".
  • תשלום מקוון: יש להיכנס לאתר שירות התשלומים הממשלתי ולבחור מתוך הרשימה את שתי האגרות: "בקשה למינוי מנהל עיזבון" ו-"תשלומי מנהל עיזבון" ולעקוב אחר ההוראות.
  • בנק הדואר: באמצעות שוברי תשלום שניתן לקבל בלשכות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
  • עמדות תשלום אוטומטיות: באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום האוטומטיות שממוקמות בלשכות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

שימו לב

במחוז תל-אביב בלבד, האגרה השנייה ("תשלומי מנהל עיזבון") תשולם רק אחרי שהבקשה למינוי מנהל עיזבון תאושר על-ידי הרשם לענייני ירושה.

שלבי ההליך

 • הבקשה תועבר לבדיקה של עוזר הרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.
 • הרשם לענייני ירושה יחליט האם לתת צו למינוי מנהל עיזבון באופן קבוע או זמני או לדחות את הבקשה למינוי.

חשוב לדעת

 • את הבקשה למינוי מנהל העיזבון יש להגיש כבקשה נפרדת במקביל להגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (או לאחר שניתן צו).
 • רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמיתי וממשי בכך מאחר ומינוי מנהל עיזבון עלול לסרבל את הליך חלוקת העיזבון וכרוך בהוצאות והליכים שעלולים להתברר כמיותרים.
 • במקרה הצורך ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני עוד לפני שניתן צו.
 • מנהל העיזבון והיורשים יכולים להסכים כיצד לחלק את העיזבון (הירושה), גם אם החלוקה תהיה שונה ממה שנקבע בצוואה או בצו הירושה.
 • לא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק מהעיזבון או מנהל עיזבון שיפעל מטעמם של חלק מהיורשים.
 • אם שולמה האגרה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.

בקשה לתיקון צו קיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה וניתן הצו, אפשר להגיש בקשה לתיקונו

את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אלא אם הצו המקורי ניתן על ידי בית המשפט המחוזי ואז יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה

אם הוגשה בקשה לקבלת הצו אך הוא טרם ניתן, יש להגיש התנגדות כדי לתקנו

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023)

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

תוכן הנושא

הסבר

בקשה לתיקון צו

אפשרויות לבקש לתקן או לשנות צו קיום צוואה לאחר סיומו.

תקנות והוראות

ההוראות והתקנות החוקיות שנדרשות לבקשת תיקון צו קיום צוואה.

הליך אישור תיקון

כיצד הליך אישור תיקון צו קיום צוואה מתנהל ומהם השלבים שבו.

 

כל זוכה (יורש) שמופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה על-ידי הרשם לענייני ירושה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו, רשאי להגיש בקשה לתיקונו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אלא אם הצו ניתן על ידי בית המשפט המחוזי ואז יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023).

שימו לב

 • בקשה לתיקון צו קיום צוואה, ניתן להגיש רק לאחר שניתן צו קיום צוואה.
 • אם הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, אך הצו טרם ניתן, יש לפעול לתיקונו או ביטולו באמצעות הגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לתיקון צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה.
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו ניתן הצו בימים ב' ו- ד' בין השעות 12:30-08:30, בזימון תור מראש בלבד (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

שימו לב

מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023) שניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון (הדרך המומלצת) באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
  • בבנק הדואר באמצעות שוברים שניתן לקבל לאחר פנייה למוקד השירות והמידע של הרשם לענייני ירושה בדוא״ל Moked-Yerushot@justice.gov.il.
  • בעמדות תשלום אוטומטיות (באמצעות כרטיס אשראי) שממוקמות בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

שימו לב

 • אם הנפטרים מתו בעקבות שירותם הצבאי, במהלך שירות מילואים או בפעולת איבה, בני משפחתם מדרגה ראשונה זכאים לפטור מהתשלום.

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה שיכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח (עורך הצוואה).
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצוואה (הזוכים), אשר את צו הקיום שניתן בגינה מבקשים לתקן.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש התיקון ומסמכים תומכים (אם ישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בבקשה.
   • אם מדובר בתיקון "טעות סופר" בצו (טעות במספר תעודת זהות, טעות בשם או בפרט שניתן לאמתו באמצעות מסמך רשמי) אין צורך להציג תצהיר אלא להציג מסמך המאמת את המידע התקין.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.

טיפ

ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש שמופיע בצו, שיוכל להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תינתן החלטת הרשם (קבלה או דחיית הבקשה) או שהרשם יעביר את הבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בה.
 • הודעה על החלטה בבקשה או על העברת הבקשה לבית משפט תישלח למגיש הבקשה.

שימו לב

 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר מידע ופרטים אודות תיקים ובקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה באמצעות המערכת המקוונת.
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.

בקשה לביטול צו קיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה והצו ניתן, אפשר להגיש בקשה לביטולו

את הבקשה לביטול הצו יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק), במסירה ידנית או במשלוח בדואר

אם הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה אך טרם ניתן הצו, יש להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כדי לבטלו

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023)

למידע רשמי ראו אתר הרשם לענייני ירושה

 

כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה על-ידי הרשם לענייני ירושה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו, רשאי להגיש בקשה לביטולו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק) או במסירה ידנית במשרדי הרשם או במשלוח בדואר.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023).

שימו לב

 • בקשה לביטול צו קיום צוואה, ניתן להגיש רק לאחר שניתן צו קיום צוואה.
 • אם הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, אך טרם ניתן הצו, יש לפעול לביטולו באמצעות הגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לביטול צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

תוכן הנושא

הסבר

מהו ביטול צו קיום צוואה

ההגדרה והסבר המשפטי לביטול צו קיום צוואה ומתי ניתן להגיש בקשה לביטול כזה.

השלטון לבקשה לביטול

אילו גורמים יכולים להוביל לביטול צו קיום צוואה ואילו התנאים הנדרשים לכך.

ההליך לבקשת ביטול צוואה

השלבים והצעדים הנדרשים להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה ואיך היא טופלת בבית משפט.

תוצאות ביטול צוואה

מהן התוצאות של ביטול צו קיום צוואה וכיצד הוא משפיע על הנכסים והיורשים

 

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה.
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון (הדרך המומלצת) באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות.
  • בעמדות קבלת קהל במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו ניתן הצו בימים ב' ו- ד' בין השעות 12:30-08:30, בזימון תור מראש בלבד (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).
  • במשלוח בדואר למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו ניתן הצו (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

שימו לב

מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023) שניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון (הדרך המומלצת) באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
  • בבנק הדואר באמצעות שוברים שניתן לקבל לאחר פנייה למוקד השירות והמידע של הרשם לענייני ירושה בדוא״ל Moked-Yerushot@justice.gov.il.
  • בעמדות תשלום אוטומטיות (באמצעות כרטיס אשראי) שממוקמות בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

שימו לב

 • אם הנפטרים מתו בעקבות שירותם הצבאי, במהלך שירות מילואים או בפעולת איבה, בני משפחתם מדרגה ראשונה זכאים לפטור מהתשלום.

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה, אשר עליו לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח (עורך הצוואה).
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצוואה (הזוכים), אשר את צו הקיום שניתן בגינה מבקשים לבטל.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש הביטול ומסמכים תומכים (אם ישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בבקשה.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.
 • את הבקשה המלאה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באחת הדרכים שמפורטות מעלה.

טיפ

ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש שמופיע בצו, שיוכל להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תינתן החלטת הרשם (קבלה או דחיית הבקשה) או שהרשם יעביר את הבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בה.
 • הודעה על החלטה בבקשה או על העברת הבקשה לבית משפט תישלח למגיש הבקשה.

שימו לב

 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר מידע ופרטים אודות תיקים ובקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה באמצעות המערכת המקוונת.
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.

רישום זכויות יורשים במקרקעין

יורשים אשר ירשו זכויות במקרקעין יכולים לרשום את זכויות ההורשה שלהם בלשכת רישום המקרקעין

הורשת הזכויות יכולה להיעשות על פי צו ירושה, צו קיום צוואה או על פי הסכם בין היורשים לאחר שניתן אחד מהצווים

לפני הגשת הבקשה יש לוודא כי המוריש אכן היה בעל הזכויות במקרקעין

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 170 ₪ (נכון ל-2023)

למידע רשמי ראו אתר הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

טפסים

 • טופס בקשה לרישום מקרקעין
 • כתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת לשם רישום עסקאות ופעולות שונות

יורשים שירשו זכויות במקרקעין יכולים לרשום את זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) שבשטחה רשומים המקרקעין.

שימו לב

 • דף זה עוסק ברישום הזכויות של מקרקעין שרשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
 • למידע על העברת זכויות הורשה במקרקעין שמנוהלים ברשות מקרקעי ישראל ראו באתר הרשות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שירשו זכויות במקרקעין, לפי אחד מהבאים:
  • צו קיום צוואה.
  • צו ירושה.
  • הסכם בין יורשים על אופן חלוקת העיזבון, לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה.
 • יש לוודא כי המוריש אכן היה בעל זכויות במקרקעין, באמצעות הפקת נסח רישום מקוון או הפקת נסח רישום חתום בלשכה שבה רשומים המקרקעין.

תוכן הנושא

הסבר

מערך הרישום במשפט

הנחיות והתקנות הקשורות לרישום זכויות יורשים במקרקעים, ואיך המערך פועל על פי החוק.

משמעות הרישום

מהן השלבים בהם ניתן לרשום זכויות יורשים במקרקעים ואילו זכויות יכולות להיות מוגנות כך.

תנאים לרישום

כיצד ניתן לרשום זכויות יורשים במקרקעים, ומהם התנאים וההגבלות החשובים בתהליך.

אורחות רישום

האופציות השונות לרישום זכויות יורשים במקרקעים, והגשת הבקשות במשפט.

 

למי ואיך פונים

 • הבקשה לרישום זכויות ההורשה מוגשת ללשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין.
 • ניתן לאתר את הלשכה הרלוונטית באמצעות חיפוש לפי מספר גוש או יישוב.
 • הבקשה תוגש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות הדואר, ממוען ללשכה הרלוונטית.
  • בהפקדת התיק בלשכה הרלוונטית בשעות קבלת קהל.
  • הגשה מקוונת – יכולה להיעשות רק על-ידי עורכי דין בעלי כרטיס חכם מתאים. הגשה מקוונת תתאפשר רק לרישום הורשה בהתאם לצווי ירושה וצווי קיום צוואה אשר קיבלו תוקף על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין רבני בלבד.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 170 ₪ (נכון ל-2023) אותה ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
  • בעת הגשת הבקשה באופן מקוון, ובמקרה זה האגרה תשולם על ידי עורך הדין מגיש הבקשה.
  • באמצעות שירות התשלומים הממשלתי באינטרנט, בעמדות התשלום שנמצאות בלשכה.
  • בסניף דואר, באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל בלשכה.

שלבי ההליך

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה לרישום מקרקעין.
  • על הבקשה להיות חתומה על ידי אחד היורשים לפחות, ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  • אם נתמנה מנהל עיזבון, הבקשה תהיה חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  • לא תתקבל בקשה מאומתת על ידי קונסול.
  • אם הבקשה נוגעת למקרקעין שונים הרשומים באותה לשכה (למשל, שתי דירות שונות הרשומות בראש העין), מומלץ לפרט את כל הנכסים על גבי אותה בקשה.
  • אם הבקשה מוגשת בצורה מקוונת יש לצרף לה כתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת לשם רישום עסקאות ופעולות שונות, אם קיימת בעיה בפתיחת הטופס, יש למלא אחר ההוראות במדריך.
 • אם צו קיום הצוואה או צו הירושה אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, אין צורך לצרף את הצו אלא רק לציין את פרטי המנוח בבקשה (שם ותעודת זהות).
 • אם צו הירושה או צו קיום הצוואה לא אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, אלא על ידי רשות מוסמכת אחרת, יש להגיש את הצו המקורי שאושר על ידי הרשות מוסמכת.
  • ניתן להגיש העתק נאמן למקור במקום צו מקורי, בתנאי שיהיה מאושר על ידי הרשות שאישרה את הצו (למשל, אם הצו אושר בערכאה דתית מוסמכת, גם ההעתק צריך להיות מאושר על ידי אותה הערכאה שאישרה את הצו).
  • לחלופין, ניתן להגיש העתק מאושר על ידי נוטריון. העתק מאושר על ידי נוטריון עלול להיות יקר יותר מהעתק נאמן למקור המאושר על ידי רשות מוסמכת.
 • במקרה שהיורשים (או גורמים אחרים) הם שותפים במקרקעין, ניתן לרשום גם את הסכם השיתוף בין הצדדים.

טיפול בבקשה שהוגשה ללשכה באופן ידני או בדואר

 • עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.
 • בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.
 • המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • אם ימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה.
 • מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • התיק יישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. אם התיק לא נאסף במשך 7 ימים, הוא יישלח בדואר לכתובת של מגיש הבקשה.
 • ניתן יהיה להגיש את הבקשה מחדש בצירוף התיקונים אליהם מתייחס מכתב הדחייה.

טיפול בבקשה שהוגשה באופן מקוון

 • לאחר הטיפול בלשכה, יישלח אישור על רישום הפעולה או הועדה על דחיית הפעולה בציון סיבת הדחייה, לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בהגשת הבקשה.
 • עורך הדין שזוהה כמגיש הבקשה יוכל לצפות בפרטי הבקשה, במסמכים שהוגשו על ידו ובמכתב הדחייה או סיבת ההשהיה.
 • עורך הדין שהגיש את הבקשה יוכל להגיש אותה בשנית לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים שפורטו במכתב הדחייה או ההשהיה.
 • בכל מקרה, נדרש צירוף כתב הצהרה חדש על ידי עורך הדין שמגיש את הבקשה בשנית.

ויתור על ירושה (הסתלקות יורש)

יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו)

יורש יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס אובחן מאחרים בצוואה או כאשר הוסכם על כך בין היורשים בהסכם

מי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש

הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה

טפסים

 • תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון

ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי.

 • כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו.
 • הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית (במובן של לטובת מי ההסתלקות):
  • הסתלקות כללית – החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.
  • הסתלקות ספציפית – היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי הנמנה על אלה בלבד – בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
סיבות לפסילת יורש
סיבות לפסילת יורש

דוגמה

 • יורש הזכאי ל-200,000 ₪ מתוך העיזבון, בוחר להסתלק מ-50% מזכותו בעיזבון ולקבל רק 100,000 ₪.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 100,000 ₪ שוויתר עליהם לחלקם של שאר היורשים.

דוגמה

 • יורש הזכאי ל-300,000 ₪ מתוך העיזבון, וכמו כן זכאי ל-25% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחר להסתלק רק מזכויותיו בנכס ולקבל את כל הסכום הכספי.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 25% מהזכויות בנכס, שוויתר עליהן, לחלקם של שאר היורשים.

דוגמה

יורשת הזכאית ל-50% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחרת להסתלק מכל זכויותיה בנכס לטובת ילדו של המוריש.

מי זכאי

 • יורש על פי דין או על פי צוואה.

שימו לב

צוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של כל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה.

אופן מימוש הזכות

 • ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון.
 • יש להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.
 • אם ניתן, רצוי לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה.
 • היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש.
 • אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק (לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש).
 • במקרה שהיורש המבקש להסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18) או פסול דין, יש לקבל אישור להסתלקות מבית המשפט.
 • ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, לפי העניין, ואין צורך לקבל אישור כדי להסתלק.
 • עם זאת, בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, במטרה להתחמק מחובות), ולכן רצוי לפנות לייעוץ משפטי טרם נקיטת ההליך.

תוכן הנושא

הסבר

ההבנה בהסתלקות

מהו ויתור על ירושה וכיצד הוא מתבטא בחוק, ואילו פרטים משפטיים חשובים בנושא זה.

תנאים להסתלקות

התנאים וההגבלות שנדרשים להסתלקות מזכויות היורש וכיצד ניתן להסתיר או לפסול ויתור.

השלטון להסתלקות

מהם הרשויות שיש לשלטון המשפטי בנושא ההסתלקות מהיורשות ואילו פעולות יכול השופט לקבוע.

 

ויתור על נכס ספציפי

 • יורש יכול לוותר על נכס ספציפי שהוא אמור לקבל מהמוריש, רק אם המוריש השאיר צוואה ורק אם הנכס אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.

דוגמה

אם מורישה בצוואה דירה לבנה ואת כל שאר החלקים בעיזבון היא בוחרת לחלק שווה בשווה בין ילדיה. הבן יוכל לוותר על הדירה, מכיוון שבמסגרת הצוואה הדירה אובחנה משאר חלקי העיזבון.

 • יורש לא יכול לוותר על נכס ספציפי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הנכס לא אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.
  • המוריש לא הותיר אחריו צוואה ואז יחולו כללי ירושה על פי דין (במקרה כזה יורש יכול לוותר רק על אחוזים מחלקו בעיזבון ולא על נכס ספציפי).

דוגמה

 • אם מורישה דירה, רכב וחלקת אדמה לשני ילדיה שווה בשווה.
 • כל אחד מהילדים יכול לוותר אך ורק על החלק שניתן לו (50% מהעיזבון כולו), אך אף אחד מהם לא יוכל לוותר על חלקו בדירה בלבד, ברכב בלבד או בחלקת האדמה בלבד.
 • בכל מקרה, היורשים יכולים להגיע להסכמה במסגרת הסכם על אופן חלוקת העיזבון. בדרך זו ניתן יהיה לוותר על נכס ספציפי.

דוגמה

 • בדוגמה הקודמת, הילדים יוכלו להגיע להסכמה שילד אחד יקבל את הדירה והילד השני יקבל את הרכב ואת חלקת האדמה.
 • הילדים יכולים גם להסכים על דרך חלוקה אחרת.
 • אם לא יגיעו להסכמה, כל אחד יהיה זכאי למחצית מכל אחד מהנכסים ואף אחד מהם לא יוכל לוותר על נכס מסוים.

חשוב לדעת

 • יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
 • ניתן להסתלק לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא ניתן להסתלק אחרי שחולק העיזבון (הירושה).

יורש פסול

תוכן הנושא

הסבר

יורש פסול

מהו יורש פסול ובאילו מקרים ניתן להכיר יורש כפסול לרשת לפי החוק.

סיבות הפסילות

הסיבות השונות שיכולות לגרום לפסילות של יורש, וכיצד הן מתממשות במציאות.

השלטון בעניין

מהו הרשויות של בית המשפט לגבות את פסילות יורש ואילו החלטות ניתן לקבוע בנושא.

 

יורש פסול הוא יורש (שנקבע על פי דין או בצוואה) אשר נמצא פסול לרשת, בשל אחת מהסיבות הבאות:

  • הוא הורשע בניסיון לגרום במתכוון למותו של המוריש.
  • הוא הורשע בגרימת מותו של המוריש.
  • הוא הורשע כי העלים, השמיד או זייף את צוואתו האחרונה של המוריש.
  • הוא תבע ירושה על פי צוואה מזויפת.
 • חלקו של הפסול לרשת אף אינו יכול לעבור ליורשיו, אלא מתחלק בין שאר היורשים האחרים.
 • אם אין יורשים אחרים – חלקו עובר לבעלות המדינה.
 • מי שהורשע בניסיון לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת אותו.

טעות בכתיבת צוואה

במקרים שנתגלתה טעות בצוואה, יש לנסות ולמלא אחר רצון המצווה

מטרת המחוקק היא לנסות ולמלא אחר רצון המצווה, גם אם נתגלתה בצוואה טעות.

 • "טעות של המצווה" יכולה להתבטא בראיה מוטעית של עובדה כלשהי כפי שהיא במציאות, או שגיאה בכתיבה. אין הכוונה לטעות במצב הדברים המשפטי.

תוכן הנושא

הסבר

טעות של המצווה

אילו טעויות נחשבות לטעות של המצווה בכתיבת צוואה וכיצד בית המשפט יכול לטפל בהן.

טעות סופר של המצווה

ההבנה של טעות בכתיבת צוואה מבוצעת על ידי סופר המצווה, וכיצד ניתן לתקן אותן.

השלטון במקרים של טעות

סמכות בית המשפט לטפל ולתקן טעויות בכתיבת צוואות ואילו החלטות הוא יכול לקבוע.

טעות בתחביר או בפיסוק

מהו טעות בתחביר או בפיסוק של הצוואה וכיצד היא עשויה להשפיע על ההוראות בצוואה.

 

טעות של המצווה בנוגע לעובדה

 • זוהי טעות שנגרמה כתוצאה ממחשבה כלשהי של המצווה שלא התאימה למציאות.
 • במקרה שבו הוראת צוואה כלשהי נעשתה מחמת טעות כזו, החוק קובע כי:
  • אם ניתן לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט את דברי הצוואה לפי קביעה זו.
  • אם לא ניתן לקבוע בבירור מה היה מורה – הוראת הצוואה בטלה.
 • אם עברה שנה מהיום שנודע למצווה על הטעות, והוא בחר שלא לשנות את צוואתו, הטעות לא תגרום לביטול הוראת הצוואה או תיקונה.

טעות סופר של המצווה

 • כאן מדובר בטעות שמקורה בחוסר תשומת לב, או שגיאת כתיב, כגון טעות בתיאור של אדם, נכס, תאריך, מספר, חשבון וכדומה.
 • במקרה שבית המשפט יכול לקבוע בבירור מהי כוונתו האמיתית של המצווה, בית המשפט יתקן את הטעות.
 • בפס"ד רוט נ' רוט נקבע כי ניתן באותו אופן לתקן גם טעות בתחביר או בפיסוק.

ביצוע עסקאות בירושה

מוריש לא יכול להורות מה ייעשה בעיזבונו (נכסים, כספים, זכויות וכו') לאחר מותו, אלא בצוואה בלבד

יורש עתידי רשאי לבצע עסקה בנכס אשר הוא עתיד לקבל בירושה

ההבחנה בין עסקה בעיזבון לבין עסקה בירושה עשויה להיות מורכבת ורצוי להיוועץ בעורך-דין טרם ביצוע פעולה בירושה עתידית

תוכן הנושא

הסבר

מורש לא יכול להורות

הגבלות על מורש לאחר מותו, ומהם הגבלות המשפטיות לביצוע עסקאות בירושה.

עסקה בנכס עתידי

האפשרויות לביצוע עסקה בנכס אשר הוא עתיד לקבל בירושה, וההתחייבויות המשפטיות בנושא.

העברה או שעבוד החלק בעיזבון

ההתירות וההגבלות לביצוע עבודות עיזבון, וכיצד ניתן להעביר או לשעבד את החלק בעיזבון.

עסקאות בירושה

התחייבויות של אדם להעביר נכסים ואמצעים לאחריו, והאפשרויות לביצוע עסקאות בירושה.

 

העברה או שעבוד החלק בעיזבון

 • יורש רשאי להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון.
 • הפעולה חייבת להיעשות בכתב, בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון.
 • כמו כן, נושי היורש רשאים בפרק זמן זה להגיש בקשה לעיקול חלקו של יורש בעיזבון.

עסקאות בירושה

 • התחייבות של אדם להעביר נכס מנכסיו לאחר מותו – שלא בצוואה – מהווה עסקה בירושה והיא בטלה.
 • ההוראה נועדה לשמור על החופש של האדם לצוות, ולמנוע מצב כי בשל לחץ ומצוקה יעביר יורש מירושתו, שלא על פי צוואה.

עסקאות בעיזבון

 • התחייבות אדם להעביר לאדם אחר נכס – אשר ירש או עתיד לרשת – מהווה עסקה בעיזבון והיא מותרת.
 • עם זאת, לא ניתן לוותר על זכות ירושה בעוד המוריש בחיים, ולא ניתן להפוך אדם אחר ליורש שלא על פי הצוואה.

אודות עו"ד רחל שחר

עורכת דין רחל שחר, עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה , עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני ירושה משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.