בקשה לצו קיום צוואה| כל זכות המגיעה לכם | מדריך

בקשה לצו קיום צוואה - כל הזכויות שלכם במאמר אחד -מדריך 

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

מהי בעצם בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו קיום צוואה הינה בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה שאוותה כתב המנוח תיכנס לתוקף.

כניסת הצוואה לתוקף חשובה על מנת שניתן יהיה בפועל לרשת את כל הנכסים שירשתם. כך למשל אם ירשתם כספים והם נמצאים בחשבון בנק אז כדי לשחרר את הכספים מחשבון הבנק תצטרכו להציג צו קיום צוואה.

הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה.

איזה מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה?

  • צוואה מקורית
  • תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש
  • תעודת פטירה או הוכחת מוות של מי שיורש את המנוח על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו
  • אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה
  • ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין לענייני צוואות
  • אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום

    לבירור על תשלום דמי אגרה הקישו כאן >>>

אם אחד ממי שיורש  על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.

הכנו עבורכם מדריך שלם בנושא תצהיר הסתלקות שנמצא ממש כאן >>>

אם הזכאים על פי הצוואה אינם בני משפחה של המנוח (כלומר אינם ילדים, נכדים, הורים, אחים או בני זוג של המנוח) אז יש לצרף בנוסף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיע באופן אישי גם לילדי המוריש ולמי שהיה בן זוגו של המוריש.

אם למוריש לא היו בני זוג או ילדים

יש לצרף בנוסף, אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי להורי המוריש.

אם למוריש לא היו הורים

יש לצרף בנוסף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לאחיו של המוריש.

עליכם להגיש את הבקשה במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש. לשירות איתור מחוז מטפל ניתן להתקשר אלינו לבירור המחוז בו יש להגיש בקשה לטלפון 052-4616973

אם המבקשים מיוצגים על ידי עורכי דין לענייני צוואות הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה תיעשה באופן מקוון בלבד.

עם משלוח הטופס המקוון, יקבלו המבקשים הודעת דואר אלקטרוני, המאשרת את עצם שליחת הבקשה. במסגרת הודעה זו ישלח למגישי הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה.

יש לציין כי ההודעה שמקבלים אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כפי שצריך אלא רק אישור על כך שהבקשה הוגשה. בהמשך תקבלו הודעות למייל מהרשם לענייני ירושה על התפתחות טיפול בתיק.

על המבקשים למסור במשרדי הרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית, תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.

יש למסור את הצוואה המקורית במסירה אישית לבירור מחוזות למסירת צוואה 052-4616973

על פי הנחיות הרשם לענייני ירושה מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר, במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור, או באמצעות דואר רשום.

לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בסעיף "מסמכים נדרשים", תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת, המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת.

על פי הנחיות הרשם לענייני ירושה רק הודעה זו  מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.

רוצים להגיש בקשה לבד? גם זה אפשרי

אפשרות נוספת שקיימת להגשת בקשה לצו קיום צוואה היא אם המבקשים אינם מיוצגים על ידי עורכי דין לענייני צוואות אלא מחליטים להגיש את הבקשה לבד.

במקרה כזה ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

הגשה בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון

עם משלוח הטופס המקוון, יקבלו המבקשים הודעת דואר אלקטרוני, המאשרת את עצם שליחת הבקשה. במסגרת הודעה זו ישלח למגישי הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה (הודעה זו אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כיאות).

על המבקשים למסור במשרדי הרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית, תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה. יש למסור את הצוואה המקורית במסירה אישית

שוב, על פי הנחיות הרשם לענייני ירושה מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר

במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור, או באמצעות דואר רשום.

לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בסעיף "מסמכים נדרשים", תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת, המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.

קיימת אפשרות להגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן ידני

עליכם להוריד ולהדפיס את טופס הבקשה לצו קיום צוואה ולמלא את כל סעיפיו.

את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים באפשרותכם להגיש בלשכות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

מודגש פעם נוספת כי מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.

במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור.

תנאים לקבלת השירות

על המבקשים להיות זכאים על פי הכתוב בצוואה.

פתחנו עבורכם מרכז מידע בנושאי הרשם לענייני ירושה

מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.